VALBEREDNING FÖR HiQ INTERNATIONAL AB INFÖR ÅRSSTÄMMA 2017

I enlighet med beslut fattat av HiQs årsstämma den 22 mars 2016 har en valberedning bestående av Maria Rengefors, Nordeas fonder, Joachim Spetz, Swedbank Robur fonder och Johan Strandberg, SEB Investment Management, utsetts. Valberedningen har rätt att besluta att även styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman 2017 lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämma
  • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  • Val av och arvode till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)

Aktieägare som önskar lämna förslag till HiQs valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@hiq.se eller med brev till HiQ International AB, Att: Valberedningen, Box 7421, 103 91 Stockholm.

Datum för årsstämma 2017 samt senaste datum för aktieägare att lämna förslag till HiQs valberedning kommer att tillkännages i samband med bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2016, den 19 oktober 2016.

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Malm, Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations, HiQ International.
Tel. 08-588 90 000 samt 0704-200 017.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler  än 1500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar