Ny myndighet ska främja kunskapen om Sveriges historia

Regeringen har i dag presenterat innehållet i den ”Lagrådsremiss Kulturarvspolitik” som ska läggas fram i riksdagen för beslut under våren 2017. Förslaget om att skapa en ny museimyndighet genom ett samgående mellan Statens historiska museer (SHMM) och Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH) ligger som en del i propositionen. Syftet med förslaget är att skapa en samlad, stark museimyndighet för att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia.

– Jag välkomnar regeringens målsättning – att ytterligare stärka oss i våra roller som brett förankrade kunskapsinstitutioner, säger Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer. Regeringens fokus på bred samverkan, både för att säkerställa kompletterande perspektiv i publik verksamhet och kunskapsuppbyggnad är väldigt positivt. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan bli ännu bättre och vara en viktig resurs i samhället.

På LSH och SHMM har gemensamma förberedelser inför beslutet om samgående pågått sedan en tid. Dessa fortsätter nu enligt plan.

– Vi har börjat förbereda oss på ett stundande samgående, säger Magnus Hagberg, överintendent vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet. Jag kan med säkerhet säga att det i dessa båda myndigheter finns kompetens och kunnande som ger oss alla möjligheter att fortsätta utveckla våra verksamheter och tillsammans bli en stark museiaktör som främjar kunskapen om och intresset för Sveriges historia.

Den nya myndigheten träder i kraft den 1 januari 2018. Slutligt beslut i frågan väntas i och med att Kulturarvspropositionen hanteras i Riksdagen i vår.

Statens historiska museer är en central museimyndighet som består av Historiska museet, Arkeologerna och Kungl. myntkabinettet med Tumba Bruksmuseum. Myndigheten förvaltar kulturarv och ger perspektiv på tillvaron för att stärka en demokratisk samhällsutveckling.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Jansén, överintendent SHMM Tel. 08-519 55 601, e-post: maria.jansen@shmm.se
Magnus Hagberg, överintendent LSH Tel. 08-402 30 91, e-post: magnus.hagberg@lsh.se

Läs om förslaget på Kulturdepartementets hemsida: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/regeringen-foreslar-en-samlad-kulturarvspolitik/

Länk till hela lagrådsremissen finns här (avsnittet om LSH och SHMM finns under 8.3, sidan 123):
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/12/kulturarvspolitik/

För information och frågor kring myndigheten
Ulrika M. Günther, pressansvarig SHM Tel. 08-519 55 731, e-post ulrika.m.gunther@historiska.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media