Statens historiska museer får insynsråd

I dag, torsdag 11 december, har regeringen beslutat att utse Seher Yilmaz, styrelseordförande i Rättviseförmedlingen, Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, Eskil Franck, överintendent vid Forum för levande historia samt Anders Högberg, docent och lektor vid Linnéuniversitetet till ledamöter i Statens historiska museers insynsråd.

– Vi är jätteglada över att ha fått ett insynsråd med en sådan bredd från olika samhällsområden, säger Maria Jansén, överintendent och myndighetschef vid Statens historiska museer.

– Jag är övertygad om att ledamöterna kommer att bli ett bra stöd i vårt arbete och vår framtida verksamhetsutveckling.

Ordföranden i Naturskyddsföreningen ser fram emot sitt nya uppdrag:

– Ännu vet jag inte så mycket om vad uppdraget innebär i praktiken. Men jag är övertygad om att det finns många spännande kopplingar mellan kulturarvsfrågor och hållbar utveckling, natur och miljö, som det ska bli roligt att vara med och belysa, säger Johanna Sandahl.

– Privat har jag en relation till museerna inom myndigheten. Senast jag besökte Historiska museet var nog för ungefär ett år sedan.

Insynsråd kan inrättas vid de myndigheter som leds av en myndighetschef, generaldirektör. Rådets uppgift är bland annat att tillföra kunskap, kompetens och mångfald, att ge myndighetschefen råd och stöd samt att tillgodose behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande i myndighetens verksamhet.

Från och med 1 januari 2015 blir myndigheten Statens historiska museer mer än dubbelt så stor. Detta i samband med att den Arkeologiska uppdragsverksamheten genom en verksamhetsövergång flyttas från Riksantikvarieämbetet. Den arkeologiska uppdragsverksamheten är landets största undersökande arkeologiska institution och arbetar bland annat med att ta fram kulturhistoriska underlag för samhällsplanering, med arkeologisk prospektering och med utgrävningar i samband med infrastrukturella projekt som bostads-, väg- och järnvägsbyggen.

– Att myndigheten i ett slag blir så mycket större är naturligtvis spännande, men samtidigt en stor utmaning. Insynsrådet kommer att bli en tillgång i arbetet med att skapa en ny, kompetent och effektiv myndighet, säger Maria Jansén.

Insynsrådet inleder sitt arbete den 1 januari 2015 och ledamöternas uppdrag sträcker sig i första hand över tre år.

Ledamöterna:

Seher Yilmaz är kommunikationskonsult och valdes i januari i år till ny ordförande i Rättviseförmedlingen. Organisationen arbetar sedan 2010 i sociala medier för att sprida kunskap och synliggöra kompetens genom att hjälpa projekt, organisationer och medier att hitta kompetenta alternativ som uppdragsgivarna har svårt att hitta själva.
http://rattviseformedlingen.se/

Johanna Sandahl är utbildad agronom med en master i rural development studies och har ett långt engagemang i miljö- och utvecklingsfrågor. Hon valdes i juni i år som första kvinna till ordförande i Naturskyddsföreningen. Innan dess hade hon varit vice ordförande sedan 2011.
http://naturskyddsforeningen.se/

Eskil Franck är docent i teologi och sedan 2007 överintendent vid Forum för levande historia i Stockholm, ett nationellt forum för att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.
http://www.levandehistoria.se/

Anders Högberg är docent och lektor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö. Han disputerade 2009 och har tidigare arbetat med arkeologi på museer och inom kulturmiljövården.
http://lnu.se/

Statens historiska museer, tel: 08-519 556 00, Webb: www.shmm.se Besöksadress: Narvavägen 13-17, Box 5428, 114 84 Stockholm

Taggar:

Prenumerera

Media

Media