Svenska romers historia synliggörs genom forskningsprojekt

Svenska romers historia har i stort sett varit osynlig i statliga museisamlingar, men nu ska det bli ändring på det. Tillsammans med representanter för Sveriges romer ska Historiska museet, Mångkulturellt centrum och Stiftelsen Kulturmiljövård samla in svensk-romska livsberättelser och undersöka lägerplatser från 1900-talet i och omkring Stockholm.

– För mig känns det som om min 20-åriga kamp och önskan om att försöka kartlägga romska boplatser i Sverige blivit hörd, säger Fred Taikon ordförande i kulturföreningen É Romani Glinda. Det är fint att vi kan börja med boplatserna runt Stockholm. Andra kommuner i Sverige har hört av sig till oss och vill göra det samma. Vi börjar nu leta i historien om romers boende, en historia som har varit mytomspunnen med romantiska bilder, men mer närmare sanningen, så var det ett ständigt flyttande i jakten på arbete runt om i Sverige.

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. I minoriteten romer ingår grupper med olika identiteter, till exempel resande, finska och svenska romer. Gruppen svenska romer har funnits här sedan 1800-talet men är i stort sett osynlig i historieskrivningen och kulturlandskapet.

– Det finns ett tomrum i museers föremålssamlingar, säger Lotta Fernstål projektledare på Historiska museet. Nu börjar vi fylla i det för att kunna förmedla svensk-romsk 1900-talshistoria på Historiska museet. En del av de spår och berättelser som vi samlar in kommer att finnas med i museets fasta utställning som beskriver de senaste tusen åren i Sveriges historia.

– Detta är en viktig och för många ganska okänd del av svensk historia, och med de svåra livsvillkor som många europeiska romer lever under i dag ser vi hur historien delvis upprepar sig, säger Lotta Fernstål. Det är bara omkring 50 år sedan som de sista ur gruppen svenska romer fick fasta bostäder i Sverige, och nu bor många romska EU-medborgare i läger igen i landet. Detta är en fortsättning på historien, och den behöver vi alla lära oss mer om för att förstå vad som händer i dag.

För att samla in spår och föremål kommer projektmedlemmarna att genomföra en arkeologisk utgrävning på en lägerplats från 1900-talet i Stockholmsområdet, det finns flera olika alternativ och vilken det blir bestäms inom kort. Livsberättelser samlas in genom intervjuer, 15-20 personer som bott på olika lägerplatser intervjuas. Några av de frågor som berörs är urbanisering, landskapsutnyttjande, mångkultur och kontakter mellan romer och majoritetsbefolkning.

– Det är en fantastisk möjlighet vi har fått att skapa mer kunskap om dessa dolda platser och att lyfta fram dem i kulturlandskapet, säger Charlotte Hyltén-Cavallius, projektledare och forskningsledare, Mångkulturellt centrum. Genom de livshistoriska intervjuerna som vi kommer att göra kopplas berättelser om livsvillkoren för romerna till platserna och inkluderas i det gemensamma kulturarvet vid våra arkiv och museer.

Förutom Historiska museet ska Institutet för språk och folkminnen införliva resultat från projektet i samlingarna. ”I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet” finansieras av Riksantikvarieämbetet och Historiska museet och är ett samverkansprojekt mellan Historiska museet, Mångkulturellt centrum, Stiftelsen Kulturmiljövård och kulturföreningen É Romani Glinda. Forskningsprojektetet pågår 2015-2016.

För mer information kontakta Ulrika Mannberg Günther, pressansvarig Historiska museet, tel. 08-519 557 31, mobil 070-601 45 07 mail: ulrika.m.gunther@historiska.se

Historiska museet, tel: 08-519 556 00 e-post: info@historiska.se webb: www.historiska.se Museibesök: Narvavägen 13-17, Box 5428, 114 84 Stockholm

Taggar:

Om oss

Historiska museet är historiernas museum. Det rymmer skatter. Av föremål och framförallt av tusentals fascinerande berättelser. Här kan minsta bronsfigur berätta om maktspel, kärlek, myter, katastrofer och mirakel. Upplev Sveriges historia! På Historiska museet finns historia som spänner över tusentals år, från istid till nutid. Historiska museet ingår i Statens historiska museer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar