Världens största vikingautställning på Historiska museet

Report this content

Myten om våldsamma, hornbeprydda, plundrande vikingar är spridd över världen. Men bilden av livet i Skandinavien för tusen år sedan har förändrats i och med nya arkeologiska upptäckter och forskning. Den 24 juni öppnar Historiska museet i Stockholm VIKINGARNAS VÄRLD – världens största vikingautställning.

Utstllningen Vikingarnas vrld ppnar den 24 juni p Historiska museet i Stockholm Foto Erik Lernestl Statens historiska museer

 

– I utställningen kommer du närmare vikingarnas värld än någonsin förr. I montrarna syns spåren efter exklusiva begravningsritualer, som kunde pågå i dagar. Du kan känna lukten i vardagens långhus och från örterna som kryddade maten. De tusentals föremålen berättar om allt från liv och död till traditioner och innovationer. Vikingatidens människor levde i ett samhälle under förändring, säger Katherine Hauptman, museichef på Historiska museet.

Åren 750 till 1100 efter vår tideräknings början kallar vi vikingatiden 350 dynamiska år då livet i Skandinavien förändrades i grunden. I utställningens centrum står världsträdet Yggdrasil, som hade en central roll i vikingarnas världsbild och mytologi. Trädets rötter slingrar sig runt i utställningen och leder besökaren genom tio teman. Från samhällets sociala struktur, människors olika roller, resor och kulturellt utbyte med fjärran länder – över hantverk, handel, sjöfart och plundring – till förhållandet mellan levande och döda och den kristna trons framväxt.

Utställningen är närmare tusen kvadratmeter stor. Den innehåller 2 500 originalföremål, pröva på-stationer för alla sinnen, möjlighet att utforska en stavkyrka från 1100-talet med hjälp av VR, interaktiva stationer på tema kosmologi, skeppsbygge och runristning samt mängder av spännande berättelser.

– Vi vill att kunskaper om vikingatiden ska vara lätta att ta till sig, det har vi försökt åstadkomma i utställningen. Historia måste upplevas, säger Katherine Hauptman, museichef på Historiska museet.

Samtliga föremål och texter i Vikingarnas värld är möjliga att ta del av via mobil, surfplatta eller dator, på plats i museet eller hemma. I den digitala lösningen kan besökaren fördjupa sig i alla föremål, se högupplösta bilder och med hjälp av djupzoom-teknik se detaljer, annars knappt synliga för ögat.

Till utställningen finns en audioguide på svenska och engelska, en syntolkad audioguide på svenska och en videoguide på teckenspråk.

För mer information, kontakta pressansvarig Ulrika Mannberg tel. 08-519 557 31, e-post: ulrika.mannberg@shm.se

För pressbilder, vänligen besök pressrummet: https://news.cision.com/se/historiska-museet/

Länk till utställningswebb Vikingarnas värld: http://vikingar.historiska.se

Museet har öppet under ansvarsfulla former och följer regeringens och expertmyndighetens föreskrifter, läs mer på historiska.se.

Vikingarnas värld är producerad av Statens historiska museer. Utställningsformgivare: Atsuko Hamanaka BrandtSamarbetsparter: Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Stockholms konstnärliga högskola och Xenter, yrkeshögskola. Utställningssponsor: MuseumsPartner.

Historiska museet vi är hela Sveriges museum för historia och arkeologi. Vi berättar om dramatiska livsöden, maktkamper, kärlek, fest och vardag från istid till nutid. Samlingarna består av tio miljoner föremål från 10 000 år. Här finns bland annat Sveriges äldsta bevarade klädesplagg, vikingatida skatter, reliker, rustningar och madonnor. Upplev Sveriges historia!

Historiska museet, tel: 08-519 556 00 e-post: info@historiska.se webb: historiska.se Museibesök: Narvavägen 13-17, box 5428, 114 84 Stockholm

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar