Alzheimerforskaren i Uppsala får sex miljoner av Hjärnfonden

Report this content

Hjärnfonden har fått ett testamente på 70 miljoner kronor. Det är det största testamentet som har gått till Alzheimerforskningen i Sverige. Uppsalaforskaren Stina Syvänen är en av sex forskare som får ta del av det stora testamentet. 

– Det här exceptionellt stora testamentet ger oss möjlighet att göra en större satsning på den livsviktiga Alzheimerforskningen. Vi hoppas att forskarna kan hitta nya rön som kan ta oss närmare en lösning på Alzheimergåtan, säger Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare.  
 

–  Jag tycker att det är väldigt fint med de testamenterade gåvorna till hjärnforskningen. Det är en osjälvisk handling, eftersom det inte är någonting man som donator får nytta av själv. Det gör mig rörd. Jag hoppas att fler upptäcker det här fina sättet att ge sitt stöd till hjärnforskningen, säger Stina Syvänen, docent i neurofarmakologi vid Uppsala universitet.

Stina Syvänen och hennes forskargrupp arbetar med diagnostik av Alzheimers sjukdom. Idag är det svårt, dyrt och tidskrävande att göra kliniska tester. Stina Syvänen hoppas på att med hjälp av deras forskning kan det bli möjligt att göra en objektiv bedömning av sjukdomsläget – och därmed se om ett läkemedel har effekt. Hjärnfonden tilldelar forskningsprojektet sex miljoner i forskningsbidrag.

– Det är oerhört glädjande med anslaget från Hjärnfonden. Det ger oss en ny nivå av långsiktighet, vilket innebär att vi kan anställa – och därmed skynda på forskningen, säger Stina Syvänen.

Alzheimers sjukdom är en av hjärnforskningens allra största utmaning. I Sverige är cirka 100 000 personer drabbade av Alzheimer och det saknas botemedel. Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och antalet demenssjuka ökar i takt med att vi lever längre.

Om testamentet  

Hjärnfonden delar ut 70 miljoner kronor till Alzheimerforskningen. I samband med det stora testamentet har Hjärnfonden gjort en extra utlysning. Sex lovande forskningsprojekt får nu dela på 30 miljoner kronor, med möjlighet till ytterligare anslag efter utvärdering. Det kan bli totalt 50 miljoner kronor som fördelas över fem år, om förutsättningarna ser bra ut. Dessutom kommer 20 miljoner kronor att delas ut till Alzheimerforskningen tillsammans med andra insamlade medel, vid Hjärnfondens årliga forskningsutlysning. 

Stina Syvänen tilldelas Hjärnfondens forskningsbidrag under en ceremoni i Stockholm den 25 september.

De sex forskare som tilldelas medel för sin forskning om Alzheimers sjukdom är:

  • Christer Betsholtz – Karolinska Institutet
  • Kaj Blennow – Göteborgs universitet
  • Per Hammarström – Linköpings universitet
  • Martin Hallbeck – Linköpings universitet
  • Jan Johansson – Karolinska Institutet
  • Stina Syvänen – Uppsala universitet

Stina Syvnen

Bild: Stina Syvänen

För mer information kontakta:
Sophie Ternheim, Marknads- och pressansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00,

sophie.ternheim@hjarnfonden.se

Om Hjärnfonden:

Hjärnfonden arbetar för att samla in pengar och finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten, synliggöra den viktiga hjärnforskningen samt minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar.

 

www.hjarnfonden.se Twitter Facebook

Taggar:

Media

Media