Bättre strokebehandling räddar liv

Bland de 30 000 svenskar som drabbas av stroke varje år kan fler liv räddas tack vare stora genombrott inom strokeforskningen. En av metoderna är stentretriever – en överlägsen metod där hälften av de strokedrabbade kan bli helt återställda eller klara sig utan hjälp, visar en granskning som Hjärnfonden har gjort.

– Sverige ligger i framkant när det gäller forskningen inom stroke och både trombolys och den senaste revolutionerande behandlingen med stentretriever är stora genombrott som skett de senaste decenniet. Forskningsgenombrotten har gjort att många liv kan räddas men fortfarande återstår mycket att göra, säger Gunilla Steinwall, Hjärnfondens generalsekreterare.

Behandling med intravenös trombolys, som löser upp blodproppen farmakologiskt, lanserades i slutet av 1990-talet. Denna behandling kan erbjudas personer utan allvarliga kontraindikationer som kommer till sjukvården inom 4,5 timmar från första symtom.

Men det är trombektomiområdet, där man tar bort proppen på mekanisk väg, som blivit den senaste stora utvecklingslinjen. En ny princip för trombektomi, med stentretrievers, har visat sig överlägsen den tidigare dominerande korkskruvmetoden. Med hjälp av en mikrokateter förs ett nät in via ljumsken som sedan fångar upp själva proppen. När nätet har nått sitt mål fälls det ut, blodproppen fastnar och en kort stund senare dras katetern tillbaka och tar med sig hela proppen.

– Den här nya, mycket mer förfinade metoden som vi har tillämpat sedan slutet av 2009 är mycket mer överlägsen och bättre än korkskruvsmetoden som vi har använt tidigare, säger Gunnar Andsberg, överläkare på Skånes universitetssjukhus.

I Sverige genomfördes 238 stycken behandlingar i huvudsak med stentretrievermetoden under 2013. Behandlingen kan idag enbart genomföras på neurointerventionella centra och utförs därför bara på Karolinska universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus i Lund, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Universitetssjukhuset i Linköping. Denna nya metod för trombektomi har varit banbrytande, men vilka patienter som har bäst nytta av stentretrievers är under utvärdering. De närmaste åren väntas resultat från flera stora randomiserade studier. I väntan på resultaten från dessa studier är trombektomi med modern teknik en möjlighet för patienter när intravenös trombolys inte kan ges eller inte lyckas lösa upp proppen.

Patienter som drabbas av svår stroke orsakat av en propp i hjärnan löper stor risk att dö eller bli invalidiserade. För varje minut utan behandling dör två miljoner nervceller och livslängden förkortas med tre veckor samtidigt som bestående hjärnskador ökar.

– Utan behandling kan endast en av fem patienter klara sin vardag utan hjälp men med trombektomi kan drygt hälften bli helt återställda eller klara sig själva utan stöd, säger Gunnar Andsberg.

Att strokebehandlingen förbättras är viktigt eftersom stroke blir allt vanligare och kryper ner i åldrarna. Tack vare forskning har stora framsteg gjorts. Inte minst växer vår kunskap om de genetiska riskfaktorerna bakom stroke. Den kunskapen kan sedan ligga till grund för bättre behandlingar, kombinationsbehandlingar och behandlingar skräddarsydda för patienten.

Antal trombektomier med stentretriever utförda i Sverige

Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg
2012: 71
2013: 69

Akademiska sjukhuset i Uppsala
2012: 3
2013: 2

Norrlands universitetssjukhus i Umeå
2012: 7
2013: 4

Karolinska universitetssjukhus i Solna
2012: 120
2013: 99

Skånes universitetssjukhus i Lund
2012: 61
2013: 45

Universitetssjukhuset i Linköping
2012: 13
2013: 19
Källa: Hjärnfonden

Om Stroke i korthet:

 • 30 000 svenskar drabbas varje år av en Stroke som är en hjärnsjukdom i form av en blödning eller propp som gör att hjärnan inte får tillräckligt med syre.

 • Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i
  hjärnan) och hjärnblödning.

 • Av de som fått stroke har cirka 85 % fått en hjärninfarkt
  och cirka 15 % en hjärnblödning.

 • Stroke är en av våra stora folksjukdomar.

 • Stroke är den vanligaste orsaken till handikapp i vuxen ålder och den tredje vanligaste dödsorsaken.

 • Trombolys är en behandlingsmetod för att lösa upp blodproppar

 • Trombektomi är en behandlingsmetod där blodproppen avlägsnas på meknisk väg

 • För många innebär stroke att förmågan att klara det dagliga livets aktiviteter nedsätts kraftigt.
  Källa: Hjärnfonden

Kontakt Hjärnfonden
Arna Sunje, pressansvarig, 0767-86 07 60, arna.sunje@hjarnfonden.se

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Hjärnfonden har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten.
www.hjarnfonden.se    www.facebook.com/hjarnfonden    www.twitter.com/hjarnfonden  

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Sverige ligger i framkant när det gäller forskningen inom stroke och både trombolys och den senaste revolutionerande behandlingen med stentretriever är stora genombrott som skett de senaste decenniet.
Gunilla Steinwall