Från ”dörr till nål” på 55 minuter - stor framgång för strokevården

Ny statistik från Riks-Stroke som Hjärnfonden granskat visar att tiden mellan ankomst till sjukhuset och behandling minskat med nio minuter från förra året. Minuter som kan betyda skillnaden mellan liv och död för den strokedrabbade. Genom nya behandlingsrutiner räddas allt fler liv. Det innebär att ambulanspersonalen larmar sjukhuset, patienten först får komma till röntgen istället för akuten och att propplösande behandling sätts in direkt på plats efter avslutad röntgen.

En av de viktigaste faktorerna för strokepatienter är tid. För varje minut utan behandling dör två miljoner nervceller och livslängden förkortas med 3 veckor samtidigt som risken för bestående hjärnskador ökar. Förra året kunde Hjärnfonden med hjälp av statistik från Riks-Stroke (1) peka på allt för långa väntetider runt om i landet, då låg medianvärdet på 64 minuter från det att patienten inkommit till sjukhuset tills att den propplösande trombolysbehandlingen sattes in. Årets färska siffror kommer därför som en glad överraskning då snittiden i landet sjunkit med 14 procent, eller till 55 minuter.

        Vi ser väldigt positivt på den förändringen, det kan betyda enormt mycket för de ca 30 000 som årligen drabbas av stroke. Men fortfarande ser vi utrymme för förbättring, varje minut räknas, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare för Hjärnfonden.

De förekommer stora regionala skillnader i väntetiden för strokevård. Den kortaste väntetiden har Örebro där patienten bara behöver vänta i 40 minuter och Västra Götaland 42 minuter. Den längsta väntetiden har Gotland där väntetiden är 126 minuter följt av Gävleborg och Kronoberg som har 75 minuters väntetid.

Den markanta förbättringen är ett tydligt resultat av ett målmedvetet arbete. För två år sedan lanserades en internationell kampanj riktad mot det akuta omhändertagandet av stroke, SITS-WATCH (2), där just tidsaspekten från ”dörr-till-nål” ligger i fokus. Kampanjen har identifierat tre viktiga faktorer som rymmer tre förbättringspotentialer; att ambulanspersonalen ringer och förvarnar sjukhuset, att första anhalt blir röntgenavdelningen istället för akuten samt att trombolysbehandling ska kunna sättas in direkt på plats efter avslutad röntgen. Den förkortade väntetiden betyder inte bara att förutsättningarna för de drabbade att återgå till ett normalt liv blir betydligt bättre, utan också att många av de som tidigare hamnade utanför det tidsfönster på fyra och en halv timme när trombolys måste sättas in, kan få den livsavgörande läkemedelsbehandlingen.

De förkortade väntetiderna är en konsekvens av denna satsning i kombination med den framgångsrika, nationella strokekampanjen med bland annat akuttestet med syfte att öka medvetandet hos allmänheten att upptäcka stroke i tid.

-          Vi har jobbat hårt för det här och ser resultatet som mycket glädjande, men vi är fortfarande inte nöjda. När kampanjen startades hade vi som mål med att ”dörr till nål” skulle komma under 40 minuter, men nu tror vi att det är möjligt att minska tiden ytterligare, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Antal minuter från ankomst till sjukhus till påbörjad trombolysbehandling, uppdelat på län

Ny statistik 2012                                                statistik 2011

40 Örebro                                                              43 Örebro

42 Västra Götaland                                                46 Västra Götaland

43 Norrbotten                                                         61 Norrbotten

44 Västerbotten                                                      36 Västerbotten

46 Jämtland                                                            62 Jämtland

46 Värmland                                                           50 Värmland

50 Kalmar                                                               66 Kalmar

50 Jönköping                                                           67 Jönköping

53 Stockholm                                                          62 Stockholm

56 Västmanland                                                      76 Västmanland

57 Dalarna                                                               53 Dalarna

59 Södermanland                                                    67 Södermanland

60 Blekinge                                                              79 Blekinge

63 Uppsala                                                               74 Uppsala          

66 Skåne                                                                  70 Skåne

66 Västernorrland                                                     80 Västernorrland                   

69 Östergötland                                                        92 Östergötland

69 Halland                                                                 95 Halland

75 Gävleborg                                                             71 Gävleborg  

75 Kronoberg                                                             87 Kronoberg                                                         

126 Gotland                                                               60 Gotland

Om Stroke

 • 30 000 svenskar drabbas varje år av en Stroke som är en hjärnsjukdom i form av en blödning eller propp som gör att hjärnan inte får tillräckligt med syre.
 • Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i
  hjärnan) och hjärnblödning.
 • Av de som fått stroke har cirka 85 % fått en hjärninfarkt
  och cirka 15 % en hjärnblödning.
 • Var 17:e minut får någon i Sverige stroke.
 • Stroke är en av våra stora folksjukdomar.
 • Stroke är den vanligaste orsaken till handikapp i vuxen ålder och den tredje vanligaste dödsorsaken.
 • 30 % överlever inte sin stroke
 • 25 % av dem som drabbas är under 65 år.
 • Trombolys, en metod för att lösa upp blodproppar
 • För många innebär stroke att förmågan att klara det dagliga livets aktiviteter nedsätts kraftigt.

(1)Hjärnfonden har granskat den senaste statistiken från Riks-stroke (2012) som omfattar 74 akutsjukhus i Sverige. Mediantiden är lika med minuter från ankomst till sjukhus till behandlingsstart för patienter som fått trombolysbehandling.

(2) Kampanjen är en del av ett internationellt projekt inom ramen för SITS-registret, SITS-WATCH.

Det omfattar världens största databas med data om trombolyspatienter. I Sverige, Europa, Asien, Australien, Sydamerika och Afrika är 55 länder och över 1200 sjukhus anslutna. Registret innehåller data om bakgrundsfaktorer som ålder och kön, riskfaktorer för stroke, symtomens omfattning och funktionsstatus efter tre månader.

https://sitsinternational.org/sits-projects/sits-watch

För mer information kontakta:

Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden
E-post: Sophie.ternheim@hjarnfonden.se
Telefon
: 018-677 253, mobil 0730-92 63 00
www.hjarnfonden.se

Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden
E-post: gunilla.steinwall@hjarnfonden.se,
Telefon: 018-677 260, mobil 070-833 44 71

Nils Wahlgren, professor i neurologi och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.
Telefon: 0733-25 16 03

www.riks-stroke.org

Hjärnfonden

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden har inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Kronprinsessan Victoria är beskyddare av Hjärnfonden.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi ser väldigt positivt på den förändringen, det kan betyda enormt mycket för de ca 30 000 som årligen drabbas av stroke. Men fortfarande ser vi utrymme för förbättring, varje minut räknas,
säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare för Hjärnfonden.