Hälften av alla barn struntar i cykelhjälm

Att använda cykelhjälm mer än halverar risken att drabbas av allvarliga hjärnskador. Trots det struntar hälften av alla barn i att skydda huvudet när de cyklar. Varje år skadas över 1000 barn så svårt i cykelolyckor att de behöver läggas in på sjukhus och långt fler skadas lindrigt. September är en av de mest olycksdrabbade månaderna.

September är en av de månader då flest barn skadas i cykelolyckor. Nu har skolan startat och många tar sig dit på egen hand. Men bara hälften, 53 procent, skyddar huvudet. Detta trots lagen om att alla barn under 15 år ska ha hjälm. Det visar Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjandes (NTF) senaste nationella undersökning. Samtidigt tycker mer än hälften av landets grundskolerektorer att trafiksäkerheten vid deras skolor är ett problem (1).

Varje år skadas fler än 1000 barn så svårt vid cykelolyckor att de skrivs in på sjukhus under minst ett dygn. Över 10 000 barn tvingas söka vård på akutmottagning (2). Förra året dog två barn i cykelolyckor. Om fler burit hjälm hade statistiken sett annorlunda ut. När olyckan är framme löper den som använder cykelhjälm bara hälften så stor risk att drabbas av en allvarlig hjärnskada som den som cyklar utan.

Barn som skadas i trafiken kan få både motoriska och kognitiva problem, till exempel koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem.

– Hjärnan är som mest sårbar i barndomen. Tack vare forskning har vi lärt oss hur känslig hjärnan är, även lindrigare slag mot huvudet kan ge skador. Nu behöver vi ta fram bättre möjligheter till rehabilitering för de barn som skadas, så behovet av pengar till forskningen är stort. Det är oerhört tragiskt när ett barn är med om en olycka som inskränker dess möjligheter genom livet, särskilt när skadan hade kunnat undvikas med hjälp av något så enkelt som en hjälm, säger Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall.

Hos barn ger en hjärnskada inte enbart omedelbara förluster av hjärnans funktioner – den påverkar också den fortsatta utvecklingen av nya funktioner

– Det behövs mer forskning för att förstå vilka delar av hjärnan som blivit skadade och för att utveckla riktad behandling som kan minska själva skadan och stimulera den fortsatta utvecklingen hos barn som drabbats av traumatiska hjärnskador, säger Hans Forssberg som är barnläkare och professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

I januari 2005 blev det obligatoriskt för barn under 15 år att använda cykelhjälm. Då skedde en markant ökning av användandet, men fortfarande är det alltså långt ifrån alla som skyddar huvudet när de cyklar. Trafikolyckor är vanligaste orsaken till traumatiska hjärnskador hos barn.

(1) En undersökning som försäkringsbolaget If genomfört bland 1103 rektorer för grundskolan inför skolstarten visar att 55 procent tycker att trafiksäkerheten utanför deras skolor är problematisk.
(2) Statistik från Socialstyrelsens rapport “Skador bland barn i Sverige – olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiv handling – rapport 2011” visar att i genomsnitt över 1000 barn per år behöver vårdas inskrivna på sjukhus till följd av cykelolyckor. Över 10 000 tvingas söka vård på akutmottagning eller jourcentral på sjukhus.

För mer information kontakta:
Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden
E-post: Sophie.ternheim@hjarnfonden.se
Telefon: 08-40 60 800, mobil 0730-92 63 00
www.hjarnfonden.se

Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden
E-post: gunilla.steinwall@hjarnfonden.se
Telefon: 08- 40 60 800, mobil 070-833 44 71


Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier.
Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Hjärnfonden har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar