Hjärnfonden delar ut 16,5 miljoner till livsviktig forskning

Hjärnfonden delar i veckan ut totalt 16,5 miljoner kronor till livsviktig hjärnforskning. Sammanlagt motsvarar det anslag till 33 svenska hjärnforskningsprojekt som får 500 000 vardera. Mest pengar går till forskning om barnhjärnan och beroendesjukdomar, bland annat stöttas Pia Steenslands forskning om ett botemedel mot alkoholberoende. Totalt har man i år fått in 242 högkvalificerade ansökningar som vittnar om ett högtryck inom svensk hjärnforskning.

-          Det är verkligen glädjande att se att det finns så många oerhört kvalificerade svenska hjärnforskningsprojekt, och vi är glada att tack vare gåvor från våra givare kunna stötta 33 av de främsta hjärnforskningsprojekten i Sverige, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare, Hjärnfonden.

Svensk hjärnforskning är på frammarsch och står sig mycket väl internationellt. Samtidigt är den underprioriterad. I Sverige kostar hjärnsjukdomar samhället mer än 85 miljarder kronor årligen och mer än var tredje svensk kommer någon gång i livet att drabbas av en hjärnsjukdom. De 16,5 miljoner som Hjärnfonden tack vare sina givare i år kan dela ut till svenska hjärnforskningsprojekt betyder därför mycket för att minska lidandet hos dem som är drabbade av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan. Men samtidigt är det långt ifrån tillräckligt. Med mer pengar skulle hundratals fler svenska hjärnforskningsprojekt kunna vara med i kampen mot hjärnsjukdomar.

-          Det är smärtsamt att se hur forskningsprojekt med enorm potential att hjälpa människor som idag lider av hjärnsjukdomar, inte får de resurser de behöver. Hade vi bara haft pengarna hade vi utan problem kunnat dela ut ytterligare drygt 100 miljoner, säger Gunilla Steinwall.

Stöd till forskning om alkoholberoende
En av de forskare som får anslag från Hjärnfonden i år är Pia Steensland, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som forskar på alkoholberoende. Idag lider ca 300 000 svenskar av alkoholberoende och samhällskostnaden relaterad till sjukdomen är enorm. För många med alkoholproblem är dessutom sommaren med semester och brutna vanor en extra svår period.

Målet med Pias forskning är att testa om ett nytt läkemedel kan återställa obalansen i hjärnans belöningssystem hos alkoholberoende personer och därmed minska suget efter alkohol.

-          Stödet från Hjärnfonden är ovärderligt. Nu kan vi slutföra vår kliniska studie i den takt vi önskar samtidigt som vi kan satsa mer resurser på att identifiera flera nya läkemedelskandidater, säger Pia Steensland, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

-          Blir den kliniska studien framgångsrik vore det revolutionerande för de personer som lider av alkoholberoende eftersom de idag saknar fullgod behandling, fortsätter Pia Steensland.

Alla ansökningar som kommer in till Hjärnfonden granskas och utvärderas av en vetenskaplig nämnd, bestående av 23 av de främsta neuro-professorerna i Sverige som bland annat bedömer projektens relevans och potential.

Fler exempel på forskare som fått anslag är bland andra Fredrik Elinder vid Linköpings universitet som forskar på behandling av barn med epilepsi, Kaj Blennow vid Göteborgs universitet som forskar på Alzheimers sjukdom och Peter Munch Andersen vid Umeå universitet som forskar på den svåra hjärnsjukdomen ALS.

Fördelning av Hjärnfondens anslag
16 anslag, Karolinska Institutet
7 anslag, Uppsala universitet
6 anslag, Göteborgs universitet

2 anslag, Linköpings universitet
1 anslag, Umeå universitet
1 anslag, Lunds universitet

Fakta Hjärnsjukdomar (Källa Hjärnfonden)

  • Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en hjärnsjukdom.
  • 8 av de 10 sjukdomar som orsakar flest förlorade friska år är hjärnsjukdomar
  • Hjärnsjukdomar kostar samhället betydligt mer än exempelvis cancer men får samtidigt betydligt mindre stöd till forskning.
  • Ny forskning visar att varannan svensk riskerar att drabbas av demens.
  • Var 17:e minut drabbas någon i Sverige av en stroke.
  • Var fjärde svensk drabbas någon gång av så allvarlig depression att den kräver behandling.
  • Drygt 300 000 svenskar är idag alkoholberoende

Post doc stipendium

Utöver anslagen till etablerade hjärnforskare delar Hjärnfonden även ut post doc stipendier till unga forskare. Syftet är att ge dem möjligheten till meriterande forskning inom neurovetenskapen. Hjärnfondens post doc stipendier är på 280 000 kr och avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år. Dessa stipendier delas ut under hösten.

För mer information kontakta:
Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden
E-post: Sophie.ternheim@hjarnfonden.se
Telefon: Mobil 0730-92 63 00
www.hjarnfonden.se

Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden
E
-post: gunilla.steinwall@hjarnfonden.se
Telefon: 018-677 260, mobil 070-833 44 71

Pia Stensland, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Mobil: 0705-57 97 89


 


 

Fakta Hjärnfonden

Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten, synliggöra den viktiga hjärnforskningen samt minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar. Hjärnfondens vetenskapliga nämnd, som består av 23 av Sveriges främsta professorer inom neuroområdet, garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten.

Snabbfakta

Hjärnfonden delar i veckan ut totalt 16,5 miljoner kronor till livsviktig hjärnforskning. Sammanlagt motsvarar det anslag till 33 svenska hjärnforskningsprojekt som får 500 000 vardera. Mest pengar går till forskning om barnhjärnan och beroendesjukdomar, bland annat stöttas Pia Steenslands forskning om ett botemedel mot alkoholberoende. Totalt har man i år fått in 242 högkvalificerade ansökningar som vittnar om ett högtryck inom svensk hjärnforskning.
Twittra det här

Citat

Det är verkligen glädjande att se att det finns så många oerhört kvalificerade svenska hjärnforskningsprojekt, och vi är glada att tack vare gåvor från våra givare kunna stötta 33 av de främsta hjärnforskningsprojekten i Sverige, .
Gunilla Steinwall, generalsekreterare, Hjärnfonden