Hjärnfonden delar ut 280 000 kronor till unga forskare från Göteborg och Varberg

20 unga hjärnforskare från fem svenska universitet får Hjärnfondens eftertraktade postdoc-stipendier. Var och en får 280 000 kronor för att på heltid kunna ägna sig åt livsviktig forskning på hjärnans område. Parkinsons– Alzheimers– och bipolär sjukdom, samt ätstörningar och forskning kring ALS är några av de områden som står i fokus.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga postdoc-stipendium och forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Vetenskapliga nämndens expertis är en garanti för att de forskare som stöds av Hjärnfonden är de allra bästa inom sitt område. Postdoc-stipendiet är mycket eftertraktat eftersom det möjliggör för forskarna att självständigt driva sin forskning framåt – något som annars är svårt rent ekonomiskt de första åren efter disputation.

En av stipendiaterna är Juliana Kele-Olovsson, 38, från Göteborg som forskar om traumatisk hjärnskada.

– Förhoppningsvis kan vi så småningom möjliggöra att barn och ungdom efter TBI (Trauamtic Brain Injury, TBI) ska kunna återupprätta en bra livskvalitet i nivå med sin åldersgrupp, även på det kognitiva planet. Min förhoppning är att kunna ta fram individspecifika läkemedel beroende på graden av TBI och ålder.

I år är det 20 år sedan Hjärnfonden bildades för att finansiera forskning som ökar vår kunskap om hur hjärnan fungerar och hur dess sjukdomar kan behandlas. Sedan dess har vår kunskap om hjärnan växt explosionsartat – 90 procent av det vi vet om hjärnan har vi lärt oss under dessa år. Forskningsläget ser ljust ut när det gäller forskarnas förmåga att förstå människan mest komplicerade kroppsdel. Samtidigt är mycket outforskat – flera viktiga upptäcker återstår för att få fram nya, effektiva behandlingar mot hjärnans sjukdomar.

Maria Bjerke, 36, från Varberg forskar om Alzheimers sjukdom som är ett av de områden som vi fortfarande vet så lite om men som drabbar så många människor.

– Demenssjukdom är ett allt växande problem sett ur ett hälsovårds- och samhällsekonomiskt perspektiv. Behovet av fördjupad förståelse för de mekanismer vilka tros vara kopplade till eller ligga bakom sjukdomen av oerhörd vikt.

Utöver postdoc-stipendiet finansierar Hjärnfonden flera forskningsprojekt inom neurovetenskapen. Förra året kunde Hjärnfonden dela ut 26 miljoner kronor till 53 forskningsprojekt.

– Vi tror att våra stipendiater med sin forskning kommer att driva utvecklingen framåt inom hjärnforskningen och bidra till att vi i framtiden kan förebygga, behandla och bota ännu fler hjärnrelaterade sjukdomar. Tack vare gåvor från våra givare och donatorer kan Hjärnfonden för 18:e året i rad dela ut postdoc-stipendier stöd till livsviktig forskning, säger Hjärnfondens generalsekreterare, Gunilla Steinwall.

Här är alla postdoc-stipendiater
Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor som var och en får avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år. Klicka på respektive namn för att läsa mer om varje stipendiat.

Namn, universitet, forskningsområde

Om Hjärnfonden:
Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten, synliggöra den viktiga hjärnforskningen samt minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar. Hjärnfonden stöder forskningen på två olika sätt: 1) Postdoktorala stipendier, d.v.s. ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare med olika bakgrund. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antigen i Sverige eller utomlands. Stipendiesumman är 280 000 kronor. 2) Ettåriga forskningsanslag om 500 000 kronor till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.
www.hjarnfonden.se    Följ oss på Facebook    Följ oss på Twitter

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Demenssjukdom är ett allt växande problem sett ur ett hälsovårds- och samhällsekonomiskt perspektiv. Behovet av fördjupad förståelse för de mekanismer vilka tros vara kopplade till eller ligga bakom sjukdomen av oerhörd vikt.
Maria Bjerke
Förhoppningsvis kan vi så småningom möjliggöra att barn och ungdom efter TBI (Trauamtic Brain Injury, TBI) ska kunna återupprätta en bra livskvalitet i nivå med sin åldersgrupp, även på det kognitiva planet. Min förhoppning är att kunna ta fram individspecifika läkemedel beroende på graden av TBI och ålder.
Juliana Kele-Olovsson