Hjärnfonden får ytterligare en samarbetspartner

Hjärnfonden och Skellefteå Kraft har tecknat ett avtal som innebär ett treårigt samarbete för att stödja hjärnforskning. 

Hjärnan är den mest gåtfulla och den mest avancerade delen av vår kropp. Genom att stödja Hjärnfonden bidrar Skellefteå Kraft till livsviktig forskning, både om den friska hjärnan och om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Hjärnfonden gläds åt samarbetet och Skellefteå Krafts intresse och engagemang för Hjärnfondens frågor.

- Det blir ett spännande och innovativt partnerskap som vi tror kommer ge mycket energi. Detta samarbete gör det också möjligt att bevilja fler forskningsanslag till livsviktig hjärnforskning. Det ökar vår kunskap om den friska hjärnan och räddar liv samt förbättrar livskvalitet för de drabbade, säger Gunilla Steinwall, Generalsekreterare på Hjärnfonden.

Skellefteå Kraft och Hjärnfonden kommer tillsammans att göra aktiviteter som gynnar den friska hjärnans välbefinnande och motverkar hjärnans sjukdomar.

På Skellefteå Kraft tycker vi att det är viktigt att bidra till samhällets utveckling. Forskningen kring hjärnan, dess fantastiska kapacitet men också få fram nya effektiva behandlingar kring skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar, kräver mer forskning, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef Marknad vid Skellefteå Kraft.

-  Livet sitter i hjärnan och dess ohälsa berör många människor. De allra flesta har någon i sin närhet som är drabbad. Därför är det viktigt för oss att vara med och hjälpa till, det är till godo för hela samhället, säger Christoffer Svanberg.

För mer information:

Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden
mobil 0708 33 44 71
e-post: gunilla.steinwall@hjarnfonden.se

Christoffer Svanberg, affärsområdeschef Marknad, Skellefteå Kraft
mobil 070- 620 88 70
e-post: christoffer.svanberg@skekraft.se

Mer info om Skellefteå Kraft - klicka här!

Om Hjärnfonden
Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hela hjärnan, dess kapacitet, sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Den samlade verksamheten har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Hjärnfonden har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten.
www.hjarnfonden.se     www.facebook.com/hjarnfonden     www.twitter.com/hjarnfonden   

Taggar:

Citat

Det blir ett spännande och innovativt partnerskap som vi tror kommer ge mycket energi
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden