Hjärnfondens stipendium har bidragit till forskningen

Det är inte bara vår livsstil och vår vanliga arvsmassa som påverkar hur vi åldras. Forskare vid Karolinska Institutet och Max Planck-institutet i Köln har också upptäckt att skador i mitokondriernas eget DNA, som vi ärver från våra mödrar, har betydelse för hur vi åldras. Dessutom visar forskarna att ärvda mutationer i mitokondriernas DNA kan bidra till störningar av hjärnans utveckling.

En viktig anledning till att vi åldras är att olika typer av skador samlas i våra celler genom livet, vilket gör att våra organ fungerar sämre. De skador som samlas i cellernas kraftverk, mitokondrierna, spelar särskilt stor roll för vårt åldrande.

Till skillnad från ”vanligt” DNA, som ärvs till lika delar från mamman och pappan, ärvs det DNA som finns i mitokondrierna endast från mamman. Om det finns mycket skador i denna arvsmassa kan det påskynda åldrandet. Det visar den nya studien från Karolinska Institutet och Max Planck-institutet vars resultat nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.

-  Det här är verkligen en fantastisk upptäckt som jag tror kommer ha stor betydelse för forskningen kring åldrande. Jag hoppas att den kommer föra oss ett steg närmare att faktiskt förstå hur vi åldras och förstå vad vi kan göra åt det, säger Jaime M. Ross som är en av de forskare vid Karolinska Institutet som med stöd av Hjärnfondens postdoc-stipendium, kopplat till studier av hjärnans åldrande, ligger bakom de nya resultaten.

Forskarna fann även att mutationer av mitokondriernas DNA som via ägget ärvs från modern ökar risken för hjärnmissbildningar. I möss som dessutom bar en mutation som orsakar ytterligare mutationer av mitokondriernas DNA, fann man att ca en tredjedel hade olika former av störningar av hjärnans utveckling.

-  Den svenska hjärnforskningen har gjort många betydelsefulla framsteg de senaste åren och det här är ytterligare ett exempel på hur viktig forskningen är. Vi är extra stolta över att en av våra postdoc-stipendiater har bidragit till att vi får ännu mer kunskap om hjärnans åldrande, säger Hjärnfondens generalsekreterare, Gunilla Steinwall.

I studien har forskarna kunnat se att nedärvda skador, mutationer, påverkar hur möss åldras. Än så länge kan man inte minska denna typ av skador på mitokondriernas DNA men man kommer nu att göra fortsatta försök på möss, och även på bananflugor, för att få dem att leva längre. Det långsiktiga målet med forskningen är att förstå åldrandeprocessen och att kunna förbättra åldrande människors hälsa.

Publikation:
Ross JM, Stewart JB, Hagström E, Brene S, Mourier A, Coppotelli G, Freyer C, Lagouge M, Hoffer BJ, Olson L, Larsson NG. Germline mitochondrial DNA mutations aggravate ageing and can impair brain development. Nature Aug 22, 2013

För mer information kontakta:

Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden
Mobil: 0730-92 63 00
E-post: sophie.ternheim@hjarnfonden.se

Lars Olson,  professor och ordf i Hjärnfonden
Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet
Arbete: 08-524 870 50
Mobil: 070-670 33 88
E-post: Lars.Olson@ki.se

Jaime Ross, postdoc
Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet
Mobil: 073-677 63 95
E-post: Jaime.Ross@ki.se

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden har inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Kronprinsessan Victoria är beskyddare av Hjärnfonden.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Det här är verkligen en fantastisk upptäckt som jag tror kommer ha stor betydelse för forskningen kring åldrande. Jag hoppas att den kommer föra oss ett steg närmare att faktiskt förstå hur vi åldras och förstå vad vi kan göra åt det, säger Jaime M. Ross som är en av de forskare vid Karolinska Institutet som med stöd av Hjärnfondens postdoc-stipendium, kopplat till studier av hjärnans åldrande, ligger bakom de nya resultaten.
Jaime Ross, postdoc