Pressinbjudan Hjärnans Dag 22 april 2013

Välkommen till Hjärnans Dag den 22 april, ett kunskapsseminarium om hjärnan som vänder sig till en intresserad allmänhet. Hjärnans Dag ingår i år som officiell partner i en europeisk informationssatsning om hjärnforskning, som EU-kommissionen har tagit initiativ till. Hjärnforskning är ett högaktuellt tema globalt, och både USA och EU har i år startat banbrytande forskningsprojekt, där man satsar miljardbelopp på att kartlägga den mänskliga hjärnan.

Hjärnans Dag kommer att belysa både den unga och åldrande hjärnan. Hur kan ny kunskap om lärandet hjälpa oss att tämja på lärandeprocessen hos barn? Går det att förebygga demens och hur långt har man kommit i forskningen av nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom? Vad är egentligen friskt och vad är sjukt? Vad säger en av världens största svenska studier om förekomsten av psykos bland kreativa individer? Och hur ser livet ut efter stroke? Det är några exempel på ämnen som kommer att tas upp under seminariet.

Medverkande

Mikael Landén professor Göteborgs universitet, Simon Kyaga överläkare i psykiatri och doktorand på Karolinska Institutet, Lina Bunketorp Käll filosofie doktor Göteborgs universitet, Torkel Klingberg professor Karolinska Institutet, Lars Lannfelt professor Uppsala universitet, Miia Kivipelto professor Karolinska Institutet, Ann Heberlein, författare och teologie doktor i etik Lunds universitet och Mathias Larsson f d elitbandyspelare. Moderator Johanna Koljonen författare och journalist.

Tid                   13.00–18.00

Plats                Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14

Program           Se bifogad PDF-fil, www.hjarnfonden.se

Anmälan          OSA senast 15 april till Hjärnfonden, marknads- och pressansvarig Sophie Ternheim, mobil 0730-92 63 00 e-post Sophie.ternheim@hjarnfonden.se,

Välkommen!

Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten, synliggöra den viktiga hjärnforskningen samt minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar. Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten.

Taggar: