Rekordinsamling till Hjärnfonden tack vare testamentsgåvor

Hjärnfonden kommer att slå nytt insamlingsrekord 2013 tack vare att allt fler har valt att testamentera till organisationen. I år uppskattar man att testamentesgåvorna kommer att uppgå till cirka 30 miljoner kronor, vilket är en ökning på 150 procent från år 2012.

Sedan Hjärnfonden bildades 1994 har närmare 200 personer valt att testamentera till den livsviktiga hjärnforskningen. De flesta testamenten är skrivna för tio år sedan och kommer i år att resultera i cirka 30 miljoner kronor till fonden. Det kan jämföras med 2012 då insamlingssumman uppgått till drygt tolv miljoner kronor.

– Vi är enormt glada och tacksamma över att testamentesgåvorna har varit så stora i år. Det är ett gott bevis på det förtroende som vi har byggt upp och den livsviktiga forskning vi stödjer. Hjärnan och hjärnsjukdomarna angår oss alla, säger insamlingschef Ewa Johansson.

Okunskapen om hjärnans sjukdomar var stor
Grundaren av fonden, professor Lennart Widén vid Karolinska Institutet funderade mycket över vad man skulle kunna göra för att förbättra förutsättningarna för neuroforskning. Han ville skapa en fond som skulle samla in pengar och dela ut anslag och stipendier till hjärnforskningen för att möta samhällets behov. Widén upplevde även att okunskapen om hjärnan var stor bland allmänheten, därför ville han informera om hjärnan för öka kunskapen och få fler uppmärksamma på hur många hjärnsjukdomar som finns. Hjärnfonden har haft en positiv utveckling sedan dess och är i dag den enda insamlingsstiftelse som stödjer forskning om alla hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Forskningen går framåt
Med ökad kunskap kan fler människor få rätt diagnos, effektiv behandling och bättre förutsättningar att leva ett värdigt liv.

– Det är tack vare givare, donatorer och samarbetspartners som framsteg inom den viktiga, svenska, hjärnforskningen går framåt, säger Ewa Johansson.

Så skriver du ett testamente
Du måste hålla dig till strikta formkrav och regler för att testamentet ska vara formellt giltigt.

• Testamentet måste vara skriftligt, via dator eller för hand, och undertecknat av dig personligen.
• Testamentet ska bevittnas av två personer som inte är nära släkt med den som skriver testamentet (testatorn). Vittnena får inte heller ärva något enligt testamentet.
• Vittnena får inte vara styvbarn, svärföräldrar, svärsöner eller svärdöttrar. Inte heller make/sambo till den som är omnämnd i testamentet eller den som är släkt eller svåger med dessa får agera vittnen.
• Vittnena som skriver under måste vara närvarande samtidigt och vid samma tillfälle som när testatorn undertecknar testamentet eller bekräftar sin namnteckning.
• Vittnena behöver inte veta något om innehållet i testamentet, men måste veta att det är ett testamente de bevittnar.
• Var noga med att datera ditt testamente med ort och datum och uttrycka dig så klart och tydligt som möjligt. Då uppstår inga tveksamheter om din sista vilja.

Var kan jag vända mig för att få hjälp?
En jurist med inriktning på arvsrätt kan hjälpa dig så att allt blir korrekt. Kontakta gärna din bank, en advokatbyrå eller en större begravningsbyrå. De kan ta ut en avgift för konsultationen, men då kan du också vara säker på att det görs korrekt.

Så testamenterar du till Hjärnfonden
Du anger Hjärnfonden som testamentstagare i ditt testamente och specificerar vilken typ av gåva du vill ge. Glöm inte att ange Hjärnfondens organisationsnummer 802017-8664.
I och med att Hjärnfonden är en insamlingsorganisation så är vi helt befriade från den kapitalvinstskatt som kan belasta kvarlåtenskap. Det kan göra en stor skillnad när det gäller äldre värdepapper, fastigheter eller bostadsrätter.
Beställ gratisfolder om hur du testamenterar till Hjärnfonden: http://www.hjarnfonden.se/information-om-testamentsgavor

Källa
: Hjärnfonden

För mer information kontakta gärna:
Arna Sunje, press- och webbansvarig Hjärnfonden, 0767-86 07 60, arna.sunje@hjarnfonden.se
Ewa Johansson, insamlingschef Hjärnfonden, 0702-30 36 99, ewa.johansson@hjarnfonden.se

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter. Dessa gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier.
Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en hjärnsjukdom - stroke, Alzheimers sjukdom, migrän, depression, beroende och anorexi är några vanliga exempel. Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva läkemedel och behandlingar. Hjärnfonden har inget statligt stöd. Hjärnfondens arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Alla pengar som delas ut till forskare och forskargrupper är insamlade medel.
www.hjarnfonden.se   Följ oss på Facebook   Följ oss på Twitter

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Så skriver du ett testamente Du måste hålla dig till strikta formkrav och regler för att testamentet ska vara formellt giltigt. • Testamentet måste vara skriftligt, via dator eller för hand, och undertecknat av dig personligen. • Testamentet ska bevittnas av två personer som inte är nära släkt med den som skriver testamentet (testatorn). Vittnena får inte heller ärva något enligt testamentet. • Vittnena får inte vara styvbarn, svärföräldrar, svärsöner eller svärdöttrar. Inte heller make/sambo till den som är omnämnd i testamentet eller den som är släkt eller svåger med dessa får agera vittnen. • Vittnena som skriver under måste vara närvarande samtidigt och vid samma tillfälle som när testatorn undertecknar testamentet eller bekräftar sin namnteckning. • Vittnena behöver inte veta något om innehållet i testamentet, men måste veta att det är ett testamente de bevittnar. • Var noga med att datera ditt testamente med ort och datum och uttrycka dig så klart och tydligt som möjligt. Då uppstår inga tveksamheter om din sista vilja. Var kan jag vända mig för att få hjälp? En jurist med inriktning på arvsrätt kan hjälpa dig så att allt blir korrekt. Kontakta gärna din bank, en advokatbyrå eller en större begravningsbyrå. De kan ta ut en avgift för konsultationen, men då kan du också vara säker på att det görs korrekt. Så testamenterar du till Hjärnfonden Du anger Hjärnfonden som testamentstagare i ditt testamente och specificerar vilken typ av gåva du vill ge. Glöm inte att ange Hjärnfondens organisationsnummer 802017-8664. I och med att Hjärnfonden är en insamlingsorganisation så är vi helt befriade från den kapitalvinstskatt som kan belasta kvarlåtenskap. Det kan göra en stor skillnad när det gäller äldre värdepapper, fastigheter eller bostadsrätter. Beställ gratisfolder om hur du testamenterar till Hjärnfonden: http://www.hjarnfonden.se/information-om-testamentsgavor Källa: Hjärnfonden
Twittra det här