Toppforskare från Göteborg får Hjärnfondens forskningsanslag på 2 miljoner kronor

Hjärnfonden delar ut 28 miljoner kronor till livsviktig hjärnforskning. Pengarna går till drygt 50 svenska hjärnforskningsprojekt som får 500 000 kronor vardera varav två miljoner går till fyra forskare vid Göteborgs universitet.  Bland annat stöds forskning om barnhjärnan, rehabilitering och beroende.

En av forskarna som har fått Hjärnfondens anslag är Carina Mallard, docent vid Göteborgs universitet. Det är idag välkänt att inflammation under nyföddhetsperioden kan leda till hjärnskador, som i sin tur orsakar utvecklingsstörningar och neurologiska funktionshinder som till exempel cerebral pares (CP). Den enda behandling som idag erbjuds är nedkylning. Behandlingen kan bara ges till fullt utvecklade barn och för barn som föds för tidigt saknas idag behandlingsalternativ.
Carina Mallards forskningsgrupp kommer att studera en ny sorts substanser som visat goda förutsättningar för att kunna motverka skadliga inflammationer i hjärnan och i blodet. Studierna fokuserar på för tidigt födda barn och fullt utvecklade barn som drabbats av syrebrist, och som har en kraftigt ökad risk att utveckla hjärnskada. Genom att öka kunskapen om hur inflammation påverkar skador i den omogna hjärnan hoppas hon att studierna på sikt ska leda till att nya behandlingsvägar utvecklas för denna utsatta patientgrupp.


– Ett anslag från Hjärnfonden är ett viktigt erkännande att den forskning vi gör har betydelse för att hjälpa barn med hjärnskador. Vi har tidigare funnit att en ny sorts substanser kan skydda möss från hjärnskada. Detta anslag från Hjärnfonden ger oss möjlighet att gå vidare med försöken och att undersöka bakomliggande mekanismerna för den hjärnskyddande behandlingen. Vi kommer också att kunna bestämma hur denna behandling påverkar inflammation i blodet hos nyfödda barn med risk att utveckla hjärnskador.  

Svensk hjärnforskning är på frammarsch och står sig mycket väl internationellt. Samtidigt är den ekonomiskt underprioriterad. De 28 miljoner som Hjärnfonden tack vare sina givare i år kan dela ut till svenska hjärnforskningsprojekt betyder därför mycket för att minska lidandet hos dem som är drabbade av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan.

– Under Hjärnfondens 20 år har hittills 660 forskningsprojekt fått stöd och en halv miljard kronor har delats ut. Jag kan inte nog understryka hur viktigt detta stöd är för allas vår framtid. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla våra givare. Men mer forskning behövs, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av 23 av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Samtliga av alla landets sex medicinska fakulteter finns representerade. Vetenskapliga nämndens expertis är en garanti för att de projekt som stöds av Hjärnfonden är de allra främsta inom sitt område.

Forskare vid Göteborgs universitet som får anslag av Hjärnfonden

Namn                                              Område
Carina Mallard                             Barnhjärnan
Elisabet Jerlhag Holm                  Beroende
Bo Söderpalm                              Beroende
Georg Kuhn                                 Rehabilitering

Forskningsanslag
Antal ansökningar 2014: 199 stycken
Antal beviljade 2014: 52 stycken varav 11 stycken är tvååriga anslag som har beviljats år 2013

Fördelning av Hjärnfondens anslag
Karolinska Institutet: 22 anslag
Lunds universitet: 4 anslag
Uppsala universitet: 6 anslag
Göteborgs universitet: 4 anslag
Linköpings universitet: 4 anslag
Umeås universitet: 1 anslag

Hjärnfonden stöder forskningen på två olika sätt:
1) Ett- och tvååriga forskningsanslag om 500 000 kronor per år till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.
2) Postdoktorala stipendier, d.v.s. ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare inom neuroområdet. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antigen i Sverige eller utomlands. Stipendiesumman är 280 000 kronor.

Om Hjärnfonden:
Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen hos allmänheten om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. I år fyller Hjärnfonden 20 år.
www.hjarnfonden.se    Följ oss på Facebook    Följ oss på Twitter

Kontakt
Arna Sunje, pressansvarig Hjärnfonden, arna.sunje@hjarnfonden.se 0767-86 07 60
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden,
gunilla.steinwall@hjarnfonden.se 0708-33 44 71

Taggar:

Media

Media

Citat

Ett anslag från Hjärnfonden är ett viktigt erkännande att den forskning vi gör har betydelse för att hjälpa barn med hjärnskador.
Carina Mallard