Toppforskare från Göteborg får miljoner från Hjärnfonden

Fem toppforskare från Göteborgs universitet får dela på 2.5 miljoner kronor när Hjärnfonden delar ut extra forskningsanslag i höst. Tack vare att fler och fler stödjer kampen mot hjärnans sjukdomar kan Hjärnfonden dela ut 14,5 miljoner kronor extra till svensk hjärnforskning i år. Det innebär att årets totala utdelning kommer att uppgå till cirka 50 miljoner kronor och det blir den största utdelningen sedan Hjärnfonden bildades 1994. 23 hjärnforskare runt om i landet får dela på det extra forskningsstödet.

En av göteborgsforskarna som har fått det extra anslaget är Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet som forskar på Alzheimers sjukdom. Tack vare stödet från Hjärnfonden kommer Ingmar Skoogs forskargrupp att studera de allra tidigaste tecknen på Alzheimers sjukdom i ryggvätska och hjärnans struktur. De kommer även att studera genetiska och andra riskfaktorer som till exempel somatisk och psykisk sjuklighet, samt psykosociala bakgrundsfaktorer.

– Genom projektet kommer vi att lära oss mer om de tidigaste händelserna vid Alzheimers sjukdom, samt om riskfaktorer som sätter igång eller stimulerar sjukdomsprocessen. Detta kommer att ha betydelse för tidig diagnostik, prevention och behandling av sjukdomen, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet.

Hjärnfonden delar ut stipendier och forskningsanslag till de främsta hjärnforskarna inom hjärnans område en gång om året. Årets totala utdelning kommer att uppgå till cirka 50 miljoner vilket är en fördubbling jämfört med förra året då Hjärnfonden delade ut cirka 24 miljoner kronor.

– Det är ingen tillfällighet att året Nobelpris i medicin går till forskning om hjärnan. Det vi har lärt om kroppens mest komplicerade del har skett tack vare forskning. Svenska forskare står i kö för att utforska både den friska hjärnan och dess många sjukdomar. Till Hjärnfonden strömmar oerhörda mängder med mycket kvalificerade ansökningar från forskare i hela landet och vår vetenskapliga nämnd kan inte bevilja så många som de skulle önska. Hjärnsjukdomarna kostar samhället 165 miljarder kronor så behovet av forskningsmedel inom hjärnans område är mycket stort, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga forskningsstöd bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av 23 av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Samtliga av alla landets sex medicinska fakulteter finns representerade. Vetenskapliga nämndens expertis är en garanti för att de projekt som stöds av Hjärnfonden är de allra främsta inom sitt område.

Forskningsprojekt från Göteborgs universitet som fått 500 000 kronor var i extra anslag från Hjärnfonden
Ingmar Skoog, Alzheimers sjukdom och övrig demens
Keiko Funa, Bipolär sjukdom
Marcela Pekna, Barnhjärnan
Elisabeth Femell, Barnhjärnan
Louise Adermark, Beroende

Hjärnfonden stöder forskningen på två olika sätt:
1) Ett- och tvååriga forskningsanslag om 500 000 kronor per år till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.
2) Postdoktorala stipendier, d.v.s. ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare inom neuroområdet. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antigen i Sverige eller utomlands. Stipendiesumman är 280 000 kronor.

Kontakt
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden, 0708- 33 44 71,
gunilla.steinwall@hjarnfonden.se
Arna Sunje, pressansvarig Hjärnfonden, 0767-86 07 60, arna.sunje@hjarnfonden.se

Om Hjärnfonden
Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen hos allmänheten om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. I år fyller Hjärnfonden 20 år.
www.hjarnfonden.se    Följ oss på Facebook    Följ oss på Twitter

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Genom projektet kommer vi att lära oss mer om de tidigaste händelserna vid Alzheimers sjukdom, samt om riskfaktorer som sätter igång eller stimulerar sjukdomsprocessen
Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet.