Toppforskare från Lund får Hjärnfondens forskningsanslag på 2 miljoner kronor

Hjärnfonden delar ut 28 miljoner kronor till livsviktig hjärnforskning. Pengarna går till drygt 50 svenska hjärnforskningsprojekt som får 500 000 kronor vardera varav två miljoner kronor går till fyra forskare vid Lunds universitet. Bland annat stöds forskning kring Alzheimers sjukdom och övrig demens, stroke och forskning kring associativ inlärning.

En av de som har fått Hjärnfondens anslag är forskaren Oskar Hansson, vid Lunds universitet. Han menar att det är viktigt att pengar satsas på demensforskning eftersom antalet drabbade av demens i världen kommer öka tre-fyra gånger fram till år 2050. Idag finns inga läkemedel som bromsar eller stoppar sjukdomsprocesserna vid demenssjukdomar, där Alzheimers sjukdom är vanligast. Under de senaste åren har möjligheten till tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom förbättrats avsevärt, vilket gör att forskarna nu kan pröva nya läkemedel i ett mycket tidigare skede av sjukdomen än tidigare. Då har den drabbade mycket milda symtom och nervcellsdöden inte ännu är så omfattande. Detta kommer öka chanserna för nya läkemedelsprövningar som testar substanser som förhoppningsvis kan bromsa eller stoppa sjukdomsprocesserna.

– Jag tror även att välgjorda kliniska studier på drabbade människor kommer inom några år öka kunskapen om mekanismerna bakom sjukdomarna, vilket kommer att underlätta utvecklandet av nya läkemedel. Anslaget från Hjärnfonden är ett viktigt erkännande och kommer att användas till att finansiera våra patientnära studier, där vi undersöker personer drabbade av Alzheimers sjukdom och Parkinson-relaterade tillstånd, säger Oskar Hansson.

Svensk hjärnforskning är på frammarsch och står sig mycket väl internationellt. Samtidigt är den ekonomiskt underprioriterad. De 28 miljoner som Hjärnfonden tack vare sina givare i år kan dela ut till svenska hjärnforskningsprojekt betyder mycket för att minska lidandet hos dem som är drabbade av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan.

– Under Hjärnfondens 20 år har hittills 660 forskningsprojekt fått stöd och en halv miljard kronor har delats ut. Jag kan inte nog understryka hur viktigt detta stöd är för allas vår framtid. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla våra givare. Men mer forskning behövs, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av 23 av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Samtliga av alla landets sex medicinska fakulteter finns representerade. Vetenskapliga nämndens expertis är en garanti för att de projekt som stöds av Hjärnfonden är de allra främsta inom sitt område.

Forskare vid Lunds universitet som får anslag av Hjärnfonden

Namn                                              Område
Gunnar Gouras                           Alzheimers sjukdom och övrig demens
Tadeusz Wieloch                        Stroke
Oskar Hansson                           Alzheimers sjukdom och övrig demens
Germund Hesslow                      Neuronala nätverk/associativ inlärning

Forskningsanslag
Antal ansökningar 2014: 199 stycken
Antal beviljade 2014: 52 stycken varav 11 stycken är tvååriga anslag som har beviljats år 2013

Fördelning av Hjärnfondens anslag
Karolinska Institutet: 22 anslag
Lunds universitet: 4 anslag
Uppsala universitet: 6 anslag
Göteborgs universitet: 4 anslag
Linköpings universitet: 4 anslag
Umeås universitet: 1 anslag

Hjärnfonden stöder forskningen på två olika sätt:
1) Ett- och tvååriga forskningsanslag om 500 000 kronor per år till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.
2) Postdoktorala stipendier, d.v.s. ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare inom neuroområdet. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antigen i Sverige eller utomlands. Stipendiesumman är 280 000 kronor.

Om Hjärnfonden
Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen hos allmänheten om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. I år fyller Hjärnfonden 20 år.
www.hjarnfonden.se    Följ oss på Facebook    Följ oss på Twitter

Kontakt
Arna Sunje, pressansvarig Hjärnfonden,
arna.sunje@hjarnfonden.se 0767-86 07 60
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden,
gunilla.steinwall@hjarnfonden.se 0708-33 44 71

Taggar:

Media

Media

Citat

Anslaget från Hjärnfonden är ett viktigt erkännande och kommer att användas till att finansiera våra patientnära studier, där vi undersöker personer drabbade av Alzheimers sjukdom och Parkinson-relaterade tillstånd
Oskar Hansson