Toppforskare från Uppsala får Hjärnfondens forskningsanslag på 3 miljoner kronor

Hjärnfonden delar ut 28 miljoner kronor till livsviktig hjärnforskning. Pengarna går till drygt 50 svenska hjärnforskningsprojekt som får 500 000 kronor vardera varav tre miljoner går till sex forskare vid Uppsala universitet.  Bland annat stöds forskning om sömn, ångest/tvångssyndrom, beroende, Alzheimers sjukdom och nervcellers funktion.

En av forskarna som har fått Hjärnfondens anslag är Christian Benedict som forskar kring sömn. Han kommer att titta på varför sömnbrist är skadligt för hjärnan – speciellt vad gäller de som har skiftarbete. Han kommer även att titta på betydelsen av fetma-genen FTO för sömnrelaterade hälsoeffekter hos människan. Studier har visat att den här genen kan påverka vår biologiska klocka, som är känslig för sömnbrist. Därför fokuserar hans forskningsgrupp på samband mellan FTO-genen och sömnbrist.

– Jag älskar forskning, jag älskar att diskutera och utveckla forskningsidéer med mina fantastiska medarbetare Jonathan Cedernaes och Frida Rångtell. Men bara passion räcker inte, eftersom att bedriva sömnforskning är dyrt och tidskrävande. Anslaget från Hjärnfonden ger oss de nödvändiga finansiella och tidsmässiga förutsättningarna.

Svensk hjärnforskning är på frammarsch och står sig mycket väl internationellt. Samtidigt är den ekonomiskt underprioriterad. De 28 miljoner som Hjärnfonden tack vare sina givare i år kan dela ut till svenska hjärnforskningsprojekt betyder därför mycket för att minska lidandet hos dem som är drabbade av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan.

– Under Hjärnfondens 20 år har hittills 660 forskningsprojekt fått stöd och en halv miljard kronor har delats ut. Jag kan inte nog understryka hur viktigt detta stöd är för allas vår framtid. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla våra givare. Men mer forskning behövs, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av 23 av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Samtliga av alla landets sex medicinska fakulteter finns representerade. Vetenskapliga nämndens expertis är en garanti för att de projekt som stöds av Hjärnfonden är de allra främsta inom sitt område.

Forskare vid Uppsala universitet som får anslag av Hjärnfonden

Namn                                              Område
Christian Benedict                          Sömn
Mats Fredriksson                           Ångest/tvångssyndrom
Robert Fredriksson                        Nervcellers funktion
Lars Lannfelt                                 Alzheimers sjukdom och övrig demens
Åsa Mackenzie                             Beroende
Kent Nilsson                                 Beroende

Forskningsanslag
Antal ansökningar 2014: 199 stycken
Antal beviljade 2014: 52 stycken varav 11 stycken är tvååriga anslag som har beviljats år 2013

Fördelning av Hjärnfondens anslag
Karolinska Institutet: 22 anslag
Lunds universitet: 4 anslag
Uppsala universitet: 6 anslag
Göteborgs universitet: 4 anslag
Linköpings universitet: 4 anslag
Umeås universitet: 1 anslag

Hjärnfonden stöder forskningen på två olika sätt:
1) Ett- och tvååriga forskningsanslag om 500 000 kronor per år till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.
2) Postdoktorala stipendier, d.v.s. ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare inom neuroområdet. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antigen i Sverige eller utomlands. Stipendiesumman är 280 000 kronor.

Om Hjärnfonden:
Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen hos allmänheten om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. I år fyller Hjärnfonden 20 år.
www.hjarnfonden.se    Följ oss på Facebook    Följ oss på Twitter

Kontakt
Arna Sunje, pressansvarig Hjärnfonden, arna.sunje@hjarnfonden.se 0767-86 07 60
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden,
gunilla.steinwall@hjarnfonden.se 0708-33 44 71

Taggar:

Media

Media

Citat

Anslaget från Hjärnfonden ger oss de nödvändiga finansiella och tidsmässiga förutsättningarna.
Christian Benedict