Gör något nu

- Staten överger dem som har de största behoven. Det är en orimlig och grym utveckling som strider mot FN:s funktionsrättsdeklaration. Vi kräver att regeringen gör något nu, säger Maria Lundqvist-Brömster, Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts ordförande.

Regeringen har begärt att Socialstyrelsen ska utreda konsekvenserna av två domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”.

- Regeringen har ställt frågan. Socialstyrelsen har gett svaret. Det är främst barnen och deras familjer som drabbas, konstaterar Maria Lundqvist-Brömster, ordförande för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Allt fler barn hänvisas nu till boenden utanför hemmet.

Alla barn och ungdomar har rätt till goda uppväxtvillkor. Barn med funktionsnedsättningar ska ges särskilt stöd för att få goda uppväxtvillkor och mest stöd måste vi ge till barn och ungdomar med de största funktionsnedsättningarna.

Forskning visar att det är just dessa barn som har svårast med sin personlighetsutveckling, självständighet och delaktighet i samhället. De om några behöver ett personligt utformat stöd som är centrerat runt individen och inte är uppbyggt kring olika verksamheter.

Men konsekvenserna även för vuxna är allvarliga med stora olikheter över landet, där kommunernas resurser och organisering av insatserna blir avgörande för vilken frihet och livskvalitet personer med funktionsnedsättning får. 

- Det är med sorg vi tagit del av Socialstyrelsens rapport och de konsekvenser som blir när staten överger dem som har de största behoven med motiveringen att kommunen ska ta ansvaret. Detta är en orimlig och grym utveckling som strider mot FN:s funktionsrättsdeklaration. Vi kräver att regeringen gör något nu, fortsätter Maria Lundqvist-Brömster.

För mer information kontakta:

Maria Lundqvist-Brömster, ordförande för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

e-post: marialundqvistbromster@hotmail.com

Tel: 070-545 45 65

eller Marie-Jeanette Bergvall, tf förbundsekreterare tel 070 206 03 51 E-post: marie-jeanette.bergvall@hjarnkraft.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Hjärnkraft verkar för effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador. Förbundet arbetar för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser, arbetar förebyggande och stimulerar forskning & utveckling.  

Om oss

Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående. Den som har en hjärnskada kan förbättras, kanske hela livet. Men det krävs en långsiktig och effektiv rehabilitering för att detta ska vara möjligt. Till detta krävs resurser! Därför uppvaktar vi beslutsfattare och politiker, besvarar remisser, driver kampanjer och projekt, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar utbildningsdagar och föreläsningar. Vi bevakar vår grupps intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden. Vi informerar, bevakar, stöttar, stimulerar, engagerar, aktiverar och entusiasmerar!

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar