Lägg ner LSS-utredningen nu

Idag publicerar SVT ett förslag från LSS-utredningen att funktionshindrade barn under tolv år och äldre över åttio år inte ska ha rätt till personlig assistans.

- Anständighetens gräns är nådd, säger Maria Lundqvist-Brömster, Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts ordförande.

Tidigare har Bengt Westerberg påvisat att flera antaganden i direktiven bygger på felaktiga fakta. Statsvetaren Niklas Altermark, Lunds universitet har visat att de siffor som används i debatten för att påvisa omfattningen av assistansfusket saknar vetenskaplig grund. Att regeringen konsekvent använt sig av uppgifter om fusk och överutnyttjande anger han vara en väl beprövad kommunikationsstrategisk metod för att legitimera förslag som dämpar kostnaderna. Inte för att stoppa kriminalitet inom välfärden.  

- Nu ser vi vilka som ska betala priset för denna diskutabla strategi. Barn och gamla som inte längre ska få stöd att delta i samhällslivet och rätt att leva ett liv som andra, säger Maria Lundqvist-Brömster, förbundsordförande i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Barn under tolv år föreslås oavsett funktionshinder inte få hjälp av personliga assistenter. Den som fyller 80 år, blir av med den. Personer ses nu som endast i behov av omvårdnad men inte i behov av att vara delaktiga i samhället. Det tar ifrån människor deras grundläggande mänskliga rättigheter. 

Ett fall i klätterställningen eller ett olyckligt drunkningstillbud som leder till en förvärvad hjärnskada sätter nu hela familjen i en situation som vi inte upplevt på över 25 år.

Parallellt med arbetet att omvandla barnkonventionen till lag, föreslår LSS-utredningen att barn inte ska få personlig assistans för att kunna gå i skola och delta i samhället. 

- Anständighetens gräns är nådd. En utredning som arbetar utifrån felaktiga fakta i direktiven och en medial strategi som är högst diskutabel . Respekten och förtroendet för utredningen är nu helt utraderat, säger Maria Lundqvist-Brömster förbundsordförande.

För mer information kontakta:

Maria Lundqvist-Brömster, ordförande för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

e-post: maria.bromster@hjarnkraft.se

Tel: 070-361 00 02

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Hjärnkraft verkar för effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador. Förbundet arbetar för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser, arbetar förebyggande och stimulerar forskning & utveckling.  

Om oss

Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående. Den som har en hjärnskada kan förbättras, kanske hela livet. Men det krävs en långsiktig och effektiv rehabilitering för att detta ska vara möjligt. Till detta krävs resurser! Därför uppvaktar vi beslutsfattare och politiker, besvarar remisser, driver kampanjer och projekt, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar utbildningsdagar och föreläsningar. Vi bevakar vår grupps intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden. Vi informerar, bevakar, stöttar, stimulerar, engagerar, aktiverar och entusiasmerar!

Prenumerera

Dokument & länkar