Hjärtebarnsförbundet Föreningen Syd uttrycker stor oro över framtiden för Barnhjärtcentrum i Lund.

Hjärtebarnsförbundet Föreningen Syd uttrycker stor oro över möjligheterna att fortsatt bedriva rikssjukvård avseende hjärtkirurgi för barn och ungdomar på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Detta med anledning av att 33 intensivvårdssjuksköterskor sagt upp sig från sina tjänster på BIVA. Dessa representerar en stor samlad kompetens när det gäller att ta hand om barn med medfödda hjärtfel i samband med operation. Om uppsägningarna står kvar förefaller det som oerhört svårt, i vart fall under överskådlig tid, att ersätta denna kompetens. Av denna anledning känner Föreningen Syd stor oro för den pågående situationen. För vidare information och kontakt: www.hjartebarn.org  
eller Hjärtebarnsförbundets kansli för kansli för kontaktuppgifter: 08-442 46 50

Hjärtebarnsförbundet är en sammanslutning av föräldrar till barn med hjärtfel – medfödda så väl som förvärvade. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med stöd, information och påverkan som ledord och består av ca 6.000 medlemmar. För mer information  www.hjartebarn.org