Scan tar nytt initiativ för att göra svenska gårdar mer klimatsmarta

Report this content

Under hösten 2019 tar Scan sitt nästa och längsta klimatkliv hittills. Satsningen som kallas ”Gårdsinitiativet” ska göra en av världens redan mest klimatsmarta köttproduktion ännu mer hållbar.

Svensk köttproduktion är redan en av de allra bästa ur ett klimatperspektiv. Svenskt nötkött har 60 procent lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen. Men det räcker inte.  

Nu startar HKScan ”Gårdsinitiativet”. Det är ett samarbete med HKScans gårdar för att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds förutsättningar. HKScan har arbetat fram 100 åtgärder för att minska gårdarnas klimatpåverkan och öka miljöfördelarna för svenskt kött. Det handlar om initiativ för ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning. Åtgärder som samtidigt är lönsamma för gårdarna.

       Alla gårdar har olika förutsättningar och utmaningar. De initiativ som ger störst klimatnytta kommer därför att variera från gård till gård. Vi på HKScan tar på oss en roll som pådrivande kraft och motor i detta arbete. Vi ska se till att vi och våra gårdar inspirerar och lär av varandra. Vi utformar också rådgivning och sprider goda exempel. Utvecklingen på gårdarna följs upp och vi mäter hur klimatpåverkan minskar över tid. Det långsiktiga målet är att vår produktionskedja, från gård till gaffel, ska binda mer klimatgaser än vad vi släpper ut. Att nå dit kommer att ta många år. Viktigast, här och nu, är att få fart på ett antal initiativ runt om i Sverige som gör skillnad på riktigt, säger Sofia Hyléen Toresson, vd HKScan Sverige.

HKScan har bedrivit ett ambitiöst klimatarbete sedan 2003 och har hittills minskat utsläppen med 74 procent i den egna verksamheten och arbetar mot netto noll i utsläpp år 2030. Men för att verkligen göra skillnad krokar de nu arm med sina gårdar.

Idag invigs samarbetet med Halla Gård. På Halla Gård pågår bygget med en av Sveriges första gårdar med ambitionen att bli en fossilfri gård med ett helt slutet kretslopp. Bland annat så tas gödsel om hand för att ge näring till gårdens egen odling av spannmål, åkerböna och lupin som används som foder till grisarna. Gödseln blir också till biogas för värme och el. Den biologiska mångfalden främjas genom kantszoner av blommande grödor. En egen, unik design av stallarna ger grisarna en kombination av en riktigt bra inomhusmiljö och möjlighet att gå utomhus året runt.

-         För mig har det varit viktigt att arbeta både för minskade utsläpp och ökad djurvälfärd. När jag påbörjade omställningen till en mer hållbar verksamhet, funderade jag på vilken aktör i branschen som hade samma syn på hållbarhet som jag. Då var Scan ett naturligt val för samarbete”, säger Anders Gunnarsson på Halla Gård.  

-         Halla Gård har lärt oss mycket om hur en gård kan ställa om för att bli mer hållbar och på samma gång mer lönsam. Det finns många duktiga lantbrukare i Sverige och det ska bli spännande att göra den här resan tillsammans med dem. Det här initiativet kommer att göra stor skillnad för svensk köttproduktion, säger Sofia Hyléen Toresson, vd HKScan Sverige.

Redan under nästa år kommer HKScan och Halla Gård kunna erbjuda griskött med lägre klimatpåverkan.

För ytterligare information:

Ylva Swenzén, kommunikationschef HKScan Sverige, 070 4296270

HKScan är ett nordiskt kött- och måltidsföretag. Nära 7 200 yrkeskunniga medarbetare strävar efter att servera världens mest krävande konsumenter och säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. HKScan producerar, marknadsför och säljer högkvalitativa och hållbart framtagna produkter av fläsk-, nöt-,  fågel- och lammkött samt charkuterivaror och färdigmat, med starka konsumentvarumärken som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® och Tallegg®. Våra kunder finns inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till nästan 50 länder. År 2018 hade HKScan en omsättning på 1,7 miljarder euro. www.hkscan.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar