ÄNDRING AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL HKSCANS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

HKScan Abp          BÖRSMEDDELANDE      20 mars 2009, kl. 17.00

ÄNDRING AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL HKSCANS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen i HKScan Abp publicerade den 17 mars 2009 sina förslag till ordinarie
bolagsstämma. I dag har styrelsen beslutat ändra sitt förslag gällande
styrelsens sammansättning. 

NYTT FÖRSLAG GÄLLANDE STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) föreslår
styrelsen att antalet styrelseledamöter förblir fem (5), och att de nuvarande
ledamöterna Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Karppinen och Matti Murto
återväljs för nästa mandatperiod. Till ny styrelseledamot föreslås Lars
Hultström. 

Övriga förslag förblir oförändrade.

HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 23 april 2009 med
början kl. 11.00 i Finlandiahusets kongressflygel, sal A, adress
Mannerheimvägen 13 e (entré M1 och K1), Helsingfors, Finland. Kallelsen till
bolagsstämman publiceras den 27 mars 2009. 


HKScan Abp
Styrelsen


Närmare upplysningar lämnas av vd Matti Perkonoja, HKScan. Telefonmeddelanden
till honom kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218 (Finland) eller
+358 10 570 6218 (internationellt). SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala medier
www.hkscan.com

Om oss

HKScan är ett nordiskt företag som producerar kött och måltider. Vi har över 7 300 yrkeskunniga medarbetare som strävar efter att servera världens mest krävande gaffel och säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. HKScan producerar, marknadsför och säljer högkvalitativa och hållbart framtagna produkter av fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammkött samt charkuterivaror och färdigmat, med starka konsumentvarumärken som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® och Tallegg®. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, food service, industri och export och vår hemmamarknad utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till nästan 50 länder. År 2017 hade HKScan en omsättning på 1,8 miljarder euro, vilket gör oss till en av Europas ledande producenter av kött och färdigmat.www.hkscan.com

Prenumerera