Hållbara grisar på Halla gård i Västergötland belönas med HKScans Miljöpris 2020

Report this content

Anders Gunnarsson på Halla gård i Kvänum, Västergötland, tilldelas HKScans Miljöpris till leverantör 2020 för sin unika kombination av utmärkt djuromsorg och hållbart lantbruk med ett helt slutet kretslopp som vision. Gårdarnas miljöarbete spelar en viktig roll när det gäller att minska klimatavtrycket av svensk livsmedelsproduktion. För att uppmärksamma de miljöåtgärder som görs på gårdarna, för att inspirera och driva miljöarbetet i det svenska lantbruket framåt har HKScan Sverige initierat Gårdsinitiativet och delar varje år ut Miljöpriset. 

Halla gård drivs av Anders Gunnarsson som är grisbonde i femte generationen på gården i Kvänum i Västergötland. Anders är en nytänkande visionär som kombinerar utmärkt djuromsorg med hållbar drift av gården, där slutmålet är ett helt slutet, icke-fossilt kretslopp.

Cirka 11 500 årsgrisar lever ett liv så nära sitt naturliga beteende som möjligt, där de kan välja att gå ut när de vill för att böka och beta. Även inomhus kan grisarna gå fritt på stora ytor med generös takhöjd och naturlig ventilation.

Gården har 500 hektar växtodling i form av spannmål men även åkerböna och lupin och kan på det sättet undvika importerat, sojabaserat foder. Djurens gödsel försörjer gårdens egen biogasanläggning och resterna används som näring i odlingarna. Biogasen som produceras gör Halla gård självförsörjande på värme och el. För att gynna den biologiska mångfalden så odlar Anders också blommande gröda till pollinatörerna på en yta som motsvarar cirka 30 fotbollsplaner

Resultatet blir ett griskött av hög kvalitet och med lägre klimatavtryck. Köttet säljs i dagligvaruhandeln under varumärket Hållbarhetsgrisen och har ett uppmätt klimatavtryck på 2,6 CO2e/kilo kött* (genomsnittet för svenskt griskött ligger på 3,5 CO2e/kg) vilket ligger i linje med svensk kyckling.

Halla gård är en av de gårdar som ingår i HKScans hållbarhetsprojekt Gårdsinitiativet. Syftet med projektet är att tillsammans med svenska bönder minska klimatavtrycket från svenska gårdar och svenskt kött. Med hjälp av 100 olika aktiviteter för att minska klimatavtrycket ska HKScan, tillsammans med gårdarna, arbeta för att öka varje gårds miljöfördelar, exempelvis genom att öka biologisk mångfald, förbättra djurhälsan och minska övergödningen. Alla aktiviteter anpassas efter varje gårds individuella förutsättningar.

* Livscykelanalysberäkning utförd av RISE forskningsinstitut med utgångspunkt i benfritt kött

Juryns motivering:

Anders Gunnarsson på Halla gård får priset för sitt visionära nytänk och unika kombination av utmärkt djuromsorg och hållbarhetsarbete som både inspirerar och visar att det är möjligt att utveckla en mer hållbar svensk köttproduktion med minskat klimattryck. Anders är en förebild och inspiratör som gärna delar med sig av sina erfarenheter till andra djurproducenter vilket har stort värde. Grisarna som produceras här kommer verkligen från en gård med hållbarhet nära hjärtat!
 

”Vilken fantastiskt rolig nyhet! Det visar verkligen att vi arbetar i rätt riktning med hållbarhetsarbete här på gården och det gör mig ännu mera motiverad att jobba vidare för ett ännu lägre klimatavtryck” säger Anders när han nås av nyheten om priset.
 

Priset delas ut av HKScan Sverige och juryn bestod i år av: Maria Dundeberg, försäljningsdirektör Retail, Sara Samuelsson, projektledare CR, Maria Larsson, kvalitetsdirektör, Annelie Lundell, direktör R&D, Lotta Thiele, HR-direktör, Lo Coucy, direktör affärsutveckling, Magnus Lindholm, operativ chef och Ylva Swenzén, kommunikationsdirektör

För ytterligare information kontakta
Magnus Lindholm, Operativ chef, HKScan Sverige, telefon: +46 511 254 17
Sara Samuelsson, Projektledare CR, HKScan Sverige, telefon: +46 70 953 02 87
Anders Gunnarsson, Årets Miljöpristagare 2020, telefon: +46 70-627 01 14

HKScans mål är att växa som ett mångsidigt livsmedelsföretag. Med över 100 års erfarenhet tillverkar vi välsmakande, hälsosam och ansvarsfullt producerad mat som tillgodoser våra konsumenter och kunders behov. Vi tar ansvar för utvecklingen av livsmedelsproduktionen i hela värdekedjan, från gård till konsument. Våra hemmamarknader omfattar Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Våra nästan 7 000 yrkeskunniga medarbetare säkerställer godare måltider varje dag, både idag och imorgon. Vårt mångsidiga erbjudande inkluderar produkter från både kyckling, fläsk-, nöt och lammkött, samt färdigrätter och måltider. Våra starka varumärken omfattar HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® och Rose®. År 2019 uppgick nettoomsättningen för det börsnoterade HKScan till 1,7 miljarder euro. 

Prenumerera

Media

Media