• news.cision.com/
  • HKScan Oyj/
  • HKScan går helt över till återvinningsbara förpackningar och reducerar mängden plast med flera miljoner kilo

HKScan går helt över till återvinningsbara förpackningar och reducerar mängden plast med flera miljoner kilo

Report this content

HKScan kommer göra sina förpackningar ännu mer hållbara: samtliga förpackningar skall vara återvinningsbara senast 2025. Samtidigt kommer företaget minska förpackningarnas klimatavtryck med 20 procent och minska plastanvändningen med 20 procent jämfört med 2019. Totalt kommer plastanvändningen minska med flera miljoner kilon.

- Våra ambitiösa mål betyder att förpackningarna från många välkända varumärken, som t.ex. Scan® , HK®, Kariniemen® och Rakvere® kommer att förnyas under de kommande åren. Vi undersöker och experimenterar med nya förpackningsmaterial, minskar mängden föpackningsmaterial och säkerställer att materialen går att återvinna, säger Jalliina Järvinen-Teräsvuori, ansvarig för strategisk utveckling av förpackningar på HKScan.

Det primära syftet med förpackningar är att skydda livsmedel. En bra förpackning är viktigt för att kunna säkerställa kvalitet och livsmedelssäkerhet. Ändamålsenliga förpackning kan dessutom bidra till att minska matsvinnet eftersom hållbarheten förbättras.

- Att utveckla hållbara förpackningar är inte alltid enkelt. Exempelvis kan en förpackning ge ett lägre klimatavtryck men samtidigt vara svårare att återvinna. I tillägg till våra egna mål, så drivs vårt arbete av konsumenternas förväntningar, landsspecifik lagstiftning och EU-lagstiftning samt ökande avgifter för återvinning och sophantering. Innovationer och samarbeten behövs för att göra förpackningar mer hållbara på flera plan, menar Järvinen-Teräsvuori.

Med miljövänliga förpackningar svarar HKScan på konsumenternas önskemål om att kunna göra mer hållbara val vid sina matinköp. HKScan tar hänsyn till en rad olika aspekter vid utveckling av förpackningar. I tillägg till de huvudsakliga målsättningarna, d.v.s. återvinning, plastreducering och ett minskat klimatavtryck, påverkas konsumenternas val av många aspekter så som produkters hållbarhet (bäst-före-datum), funktion, utseende, materialåtervinning och kostnader för förpackningsmaterial och återvinning.

 

Användningen av plast har redan reducerats med 1.5 miljoner kilo

HKScan är ett av de största livsmedelsföretagen i Östersjöregionen och har därför goda möjligheter att göra skillnad. I linje med sin strategi inkluderar och utvecklar HKScan sitt hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan. Exempelvis har företaget minskat plastanvändningen med ungefär 1.5 miljoner kilo från 2017-2019.

I Sverige har bolaget sedan flera år tillbaka arbetat kontinuerligt med att förnya sina förpackningar för att göra dem mer miljövänliga. Det handlar både om att se över förpackningsmaterial och att minska mängden material. Genom åren har bland annat köttfärsen packats om från plasttråg till rullpack, vilket både minskade på mängden plast och förlängde hållbarheten för produkten. Under 2018 fick en av Scans profilprodukter, Mamma Scans köttbullar, en helt ny återförslutningsbar förpackning. Förutom att den nya förpackningen minskade plastanvändningen med 30 ton årligen kunde även produktens hållbarhet förlängas, vilket möjliggör ett minskat matsvinn för konsumenterna. Under 2019 gjordes även ett omfattande arbete med att utesluta all svart plast (som inte går att återvinna) i bolagets förpackningar i Sverige och Finland.

HKScan Corporation, Jalliina Järvinen-Teräsvuori, VP Strategic Development Packaging, R&D, Digitalization, tel. +358 40 558 2788, jalliina.jarvinen-terasvuori@hkscan.com

Mediakontakt, +8 7258510

HKScan är ett nordiskt företag som producerar kött och måltider. Vi har över 7 000 yrkeskunniga medarbetare som strävar efter att servera världens mest krävande gaffel och säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. HKScan producerar, marknadsför och säljer högkvalitativa och hållbart framtagna produkter av fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammkött samt charkuterivaror och färdigmat, med starka konsumentvarumärken som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® och Tallegg®. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, food service, industri och export och vår hemmamarknad utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till nästan 50 länder. År 2019 hade HKScan en omsättning på 1,7 miljarder euro, vilket gör oss till en av Europas ledande producenter av kött och färdigmat.

Prenumerera

Dokument & länkar