Rapport januari 2001 HL Display AB (publ)

Rapport januari 2001 HL Display AB (publ) · Under januari ökade koncernens försäljning med 36,6% till 70,3 (51,5) MSEK jämfört med motsvarande period 2000. · Månadens resultat före skatt blev 0,1 (0,5) MSEK. · Januari 2001 i korthet Koncernens försäljning ökade under januari med 36,6% till 70,3 (51,5) MSEK. Under de sista veckorna av 2000 avtog försäljningen markant. Denna julhandelseffekt är väl känd men tenderar att förstärkas år från år. Försäljningsnedgången i december har med största sannolikhet skapat ett uppdämt behov som vi nu sett resultatet av under januari. Periodens resultat före skatt blev 0,1 (0,5) MSEK. Såväl försäljning som resultat översteg förväntningarna för månaden. Världsmarknadspriset för HL Displays viktigaste råvara, PVC, nådde under 2000 högsta noteringen sedan 1988. Sedan juli 2000 har pristrenden dock varit fallande och priset i januari 2001 var lägre än vid ingången av år 2000. Resultatpåverkan av detta väntas successivt öka, men var marginell för januari 2001. Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 4,2 (4,1) MSEK. Nyckeltal för koncernen 1) TSEK 1 mån 1 mån 1 mån 12 mån 12 mån 12 mån Helår jan jan jan feb feb feb 2000 2001 2000 1999 2000 - 1999 - 1998 - jan jan jan 2001 2000 1999 Nettoomsättning 70 312 51 469 46 200 892 773 652 873 764 720 990 921 Rörelseresultat 1 343 206 -285 48 868 55 892 64 184 47 731 Resultat före skatt 89 479 -4 478 43 705 52 082 62 204 44 095 Vinstmarginal, % 0,1 0,9 -9,7 4,9 6,7 9,5 5,0 Soliditet, % 47,4 52,1 51,5 47,4 52,1 51,5 47,6 Nettoinvesteringar, 4,2 4,1 9,9 58,2 62,1 70,7 58,1 MSEK Räntabilitet på totalt - - - 11,2 14,3 19,9 11,0 kapital, % Räntabilitet på eget - - - 11,5 18,4 21,4 11,6 kap efter full skatt, % Eget kapital per - - - 31,08 28,94 25,25 31,07 aktie, SEK Vinst per aktie efter - - - 4,09 4,88 5,82 4,13 schablonskatt, SEK Vinst per aktie efter - - - 3,44 4,99 5,03 3,48 full skatt, SEK 1) För definitioner, se årsredovisningen Stockholm 01-02-15 Anders Remius Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01050/bit0002.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01050/bit0003.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar