Höganäs AB använder 83 procent av alla sidoströmmar

Report this content

Vid metallpulvertillverkaren Höganäs AB:s produktionsanläggningar runt om i världen uppkommer omfattande mängder biprodukter (sidoströmmar). Företaget arbetar för att så mycket som möjligt ska användas som ny råvara i den egna produktionen eller hos andra industrier. Under 2018 kom hela 83 procent av Höganäs sidoströmmar till nytta.

Bjrn Haase
Bildtext: Björn Haase visar två av produkterna som sidoströmmar kan användas till, isolermaterial och asfalt.

En stor del av sidoströmmarna går tillbaka till Höganäs egen produktion, medan andra används som råvara av andra producerande företag, exempelvis som råvara i asfalt, isoleringsmaterial eller som bärlager i markarbeten. Under 2018 fick 83 procent, eller 155 400 ton, av alla sidoströmmar från Höganäs ett nytt liv i den egna produktionen eller hos andra industrier.

– Sidoströmmar från Höganäs kan exempelvis ersätta material som annars sprängs bort från berg för att användas i vägbyggen. Höganäs är en del av den cirkulära ekonomin genom att vi förser industrier med råvara från våra sidoströmmar och till stor del använder skrot som råvara i vår egen produktion. Ju mer sidoströmmar vi kan använda i samhället, desto mindre jungfruligt material behövs, säger Björn Haase, som är ansvarig för Höganäs arbete med sidoströmmar.

Samarbete nyckeln till framgång
Att finna möjliga användningsområden för Höganäs sidoströmmar har inte alltid varit så enkelt. Björn Haase är pionjär inom området och det är till stor del hans enträgna arbete och samarbete med andra företag som gör att Höganäs lyckas använda så stor del av sina sidoströmmar.

– Tack vare samarbete med företag inom stålindustrin och andra branscher lyckas vi driva både teknikutveckling och projekt som hela stålindustrin kan ha nytta av. Dessutom kopplar vi ihop branscher som vanligtvis inte har kontakt med varandra. Några exempel på sådana framgångsrika projekt är slaggasfalt för asfaltbranschen och vattenrening med slagg för vattenreningsbranschen.

Utmaningen är att hitta nya möjligheter
En utmaning är att bedöma vilket sidoströmsmaterial som passar till vilken kund. Här krävs ett omfattande analysarbete.

– Vi har ett antal produkter som kommer från våra sidoströmmar, men det gäller att hela tiden hitta nya möjligheter. Därför genomför vi omfattande provtagningar för att analysera och styra materialets egenskaper och för att se i vilken industri materialet kan komma till nytta. Det gäller att vara innovativ och hela tiden tänka nytt, säger Björn.

– För tio år sedan var det väldigt svårt att få gehör för att använda sidoströmmar, men i dag talas det mycket om cirkulär ekonomi och industriell symbios. Nu är intresset stort både hos kunder och myndigheter och allt fler inser att vi måste vara rädda om jordens resurser.

Läs mer om Höganäs arbete med sidoströmmar:
https://www.hoganas.com/en/sustainability-report-2018/production/closing-the-loop-with-side-stream-materials/
 

Fakta
Vid Höganäs AB:s produktionsanläggningar runt om i världen uppkommer omfattande sidoströmmar, också kallade biprodukter. Företaget arbetar för att minimera mängden avfall genom att omvandla sidoströmmar till produkter. 2018 använde Höganäs 83 procent av sina sidoströmmar i den egna produktionen eller sålde materialet som råvaran till andra industrier. Målet är att öka användningen till 85 procent år 2020 och 95 procent år 2026. 

För mer information, kontakta gärna
Ann Wulf, kommunkatör
ann.wulf@hoganas.com
tel 042-33 80 49

Pressbilder
Högupplösta pressbilder finns här https://news.cision.com/se/hoganas

Om Höganäs 
Höganäs är världsledande på marknaden för metallpulver med en årlig kapacitet på 500 000 ton. I nära samarbete med sina kunder utvecklar Höganäs morgondagens lösningar för fordonskomponenter, elmotorer, ytbeläggning, additiv tillverkning och hållbar rening av vatten och mark. Höganäs har 18 produktionsanläggningar över hela världen och 2 500 anställda. Omsättningen under 2018 var 10,4 miljarder kronor. Höganäs grundades 1797 och ägs av Lindéngruppen och Wallenbergägda FAM. www.hoganas.com

Taggar:

Media

Media