Höganäs och Cleanit® LC får villkorligt godkännande av miljöskyddsmyndigheten i KalifornienGrön teknik som motverkar vattenbrist och föroreningar

Höganäs AB meddelar att miljöskyddsmyndigheten i Kalifornien, EPA California, har utfärdat ett villkorligt godkännande för Cleanit® LC – en banbrytande processlösning för rening av dricksvatten från föroreningar som sexvärt krom, arsenik, bly, selen, fosfater och radioaktiva isotoper. Efter en oberoende utvärdering av ett tvåfastest kunde EPA konstatera att Cleanit LC är en kostnadseffektiv och säker lösning för rening av sexvärt krom, som kan användas av allmänna vattenverk i
Kalifornien.

För att bevisa lösningens effektivitet använde Höganäs Cleanit LC för rening av en svårbehandlad vattentäkt i Los Banos i Kalifornien från maj 2016 till februari 2017. Under hela testperioden var nivån av sexvärt krom och arsenik i det renade vattnet så lågt att det inte gick att mäta.

- Vi är stolta över godkännandet av Cleanit LC eftersom EPA är en globalt respekterad myndighet som ställer mycket höga godkännandekrav. Erkännandet ökar möjligheten för Höganäs att sprida tekniken till andra städer där det ställs krav på innovativa lösningar för att förse invånarna med rent dricksvatten, säger Avinash Gore, chef för Höganäs affärsområde Environmental.

- Det övre gränsvärdet för föroreningar är 50 ppb enligt nuvarande föreskrifter, och vi uppnådde konstant en nivå på 0 ppb. Vår framtidssäkra teknik kan uppfylla alla tänkbara standarder under de kommande 20 till 50 åren, och vi siktar nu på att gå vidare med den pågående etableringen av kommersiella anläggningar och installationer för att uppnå ett ovillkorligt godkännande.

Cleanit LC består av specialutvecklade, nollvalenta järnpartiklar. Det porösa järn-kompositmaterialet har högre reaktivitet än något annat nollvalent järnmedium på marknaden. Dessutom är det en energisnålare produkt, helt utan negativa miljöeffekter och med en attraktiv totalkostnad. Cleanit LC är redan godkänd enligt standarden NSF/ANSI 61 och kan eftermonteras i befintliga vattenreningsverk.

Cleanit LC har potential att revolutionera vattenreningen genom sin förmåga att avlägsna flera olika föroreningar i ett enda steg till en konkurrenskraftig kostnad. Höganäs diskuterar nu installation av en anläggning i kommersiell skala med ett par kommuner i Kalifornien för att demonstrera Cleanit-tekniken och dess fördelar.

Ulrika Rask-Lindholm, kommunikationsdirektör, 042-33 80 00, ulrika.rask-lindholm@hoganas.com

Om Höganäs
Höganäs är världsledande på marknaden för metallpulver med en årlig kapacitet på 500 000 ton. I nära samarbete med sina kunder utvecklar Höganäs morgondagens lösningar för fordonskomponenter, elmotorer, ytbeläggning, additiv tillverkning och hållbar rening av vatten och mark. Höganäs har 18 produktionsanläggningar över hela världen och 2 300 anställda. Omsättningen under 2017 var 8,2 miljarder kronor. Höganäs grundades 1797 och ägs av Lindéngruppen och Wallenbergägda FAM.

Taggar:

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är stolta över godkännandet av Cleanit LC eftersom EPA är en globalt respekterad myndighet som ställer mycket höga godkännandekrav. Erkännandet ökar möjligheten för Höganäs att sprida tekniken till andra städer där det ställs krav på innovativa lösningar för att förse invånarna med rent dricksvatten.
Avinash Gore, chef för Höganäs affärsområde Environmental
Det övre gränsvärdet för föroreningar är 50 ppb enligt nuvarande föreskrifter, och vi uppnådde konstant en nivå på 0 ppb. Vår framtidssäkra teknik kan uppfylla alla tänkbara standarder under de kommande 20 till 50 åren, och vi siktar nu på att gå vidare med den pågående etableringen av kommersiella anläggningar och installationer för att uppnå ett ovillkorligt godkännande.
Avinash Gore, chef för Höganäs affärsområde Environmental