I dag invigs världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin i Höganäs

I dag klockan 13 invigs en unik energianläggning som kan revolutionera stålindustrins arbete med att fasa ut fossil naturgas och koks. Till invigningen kommer 150 deltagare från närlingsliv, universitet, politik och offentlig sektor. Peter Wallenberg jr och Maria Wetterstrand är några av invigningstalarna. Helen Axelsson från Jernkontoret presenterar branschens klimatfärdplan.


Under våren har det pågått ett intensivt byggnadsarbete i Höganäs för att anläggningen ska kunna visas upp. Det är världens första anläggning för att i industriell skala demonstrera fossilfri ståltillverkning baserad på förgasning av biomassa med ny teknik.
Det känns fantastiskt att få se den första industriella WoodRoll® anläggningen på plats. Vi har arbetat med att utveckla och testa tekniken sedan 2011 men nu är den verklighet, säger Rolf Ljunggren på Cortus Energy.

Investeringen som är i 100 miljonersklassen är ett viktigt steg för att sprida tekniken till fler företag i branschen och bidra till samhällets minskade koldioxidutsläpp, något som är intressant för företag runt om i stora delar av världen.
Det finns väldigt stort intresse och alla väntar nu på att få se den första industriella anläggningen, säger Rolf Ljunggren.

WoodRoll® anläggningen ska producera en förnybar gas från skogsråvara som ska ersätta naturgas i Höganäs produktion.
  Anläggningen har kapacitet att minska Höganäs koldioxidutsläpp med 10 000 ton per år. Men i ett första skede är avsikten att demonstrera hur det nya bränslet fungerar vid värmebehandling av stål. Dessutom är syftet är att sprida tekniken så att hela branschen kan fasa ut fossila bränslen, säger Magnus Pettersson som är projektledare på Höganäs AB.


Fakta

  • Vid järn och ståltillverkning krävs höga temperaturer och bränslen som inte förorenar produkten. Fram tills nu har det endast funnits fossila lösningar som olja och naturgas som bränsle samt koks som råvara till processen.
  • Den nya anläggningen i Höganäs kommer använda skogsbaserade bränslen, tex hyggesrester och energiskog, som råvara.
  • Anläggningen bygger på WoodRoll tekniken och ersätter fossila bränslen genom effektiv förgasning av biomassa. Anläggningen i Höganäs ska i ett första steg producera energigas och kommer därefter eventuellt kompletteras för att producera biokoks.
  • Finansiering bygger på en kombination av bidrag från Klimatklivet och Energimyndigheten samt kapital från Cortus och Höganäs. Industriella partners är ABB, Calderys, SSAB och Södra.
  • Anläggningen innebär att Höganäs koldioxidutsläpp minskar med 3 procent som ett första steg.

För mer information kontakta gärna:
Ann Wulf, Kommunikatör, tel 042- 33 80 49, ann.wulf@hoganas.com
Magnus Pettersson, Energikoordinator, tel: 042-33 80 72, magnus.pettersson@hoganas.com
Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy, tel: 08- 588 866 31, rolf.ljunggren@cortus.se 

Om Cortus Energy
Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.  

Cortus Energy har två anläggningar, en testanläggning i Köping (2011-) och en industriell anläggning i Höganäs under uppförande. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Om Höganäs AB
Höganäs är världens ledande tillverkare av metallpulver med en årlig kapacitet på 500 000 ton. I tätt samarbete med kunder utvecklar vi morgondagens lösningar för till exempel bilkomponenter, elektriska motorer, högtemperaturlödning, ytbeläggning, additiv tillverkning och hållbar vattenrening. Höganäs har 13 produktionsenheter runt om i världen och har 2 300 anställda. Omsättningen för 2017 var cirka 8 200 Mkr. Höganäs grundades 1797, och ägs av Lindéngruppen and Wallenbergägda FAM. www.hoganas.com 


2018-06-19

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Media

Media