Lär dig känna igen härskartekniker genom att läsa sagor

Känner du dig också osynliggjord på möten? Eller upplever att du varit utsatt för strategier så subtila att du börjat ifrågasätta dig själv?

Dramapedagogen Anna-Karin Kask har skrivit en bok om makt- och härskartekniker ”för dig som har hållit käften alldeles för länge”. Härskartekniker: Sagor för vuxna är en bok skriven i sagoform för att med humor skapa igenkänning mot en allvarlig bakgrund. 

 

 

Anna-Karin Kask föddes i Tierp och bor nu utanför Umeå. Hon har en fil kand i drama- och bildpedagogik samt har genomgått utbildningar i handledning. I dag arbetar Anna-Karin som handledare och dramapedagog inom kommunal verksamhet, och håller kurser i dramapedagogik vid Umeå universitet.

I sin bok utgår hon från sina egna erfarenheter, som hon nu vill använda för att hjälpa andra i en liknande situation. Så vad hände egentligen?

– 2014 kulminerade de härskartekniker jag upplevde mig vara utsatt för på min arbetsplats. Den psykosociala arbetsmiljön hade varit spänd under en lång tid, men nu eskalerade det verkligen, säger hon och beskriver en miljö som medförde att det bildades flera olika grupperingar.

– Det fanns gamla konflikter som ingen riktigt visste vad de berodde på, och som ingen ville tala högt om. Majoriteten upplevde att ledarskapet var problematiskt vilket skapade många inofficiella ledare. Problemen ansågs finnas i form av orättvisa arbetsbördor, lite möjlighet till påverkan eller att vara delaktig.

Trots sina kunskaper och långa erfarenhet i yrket befann hon sig plötsligt i ett läge där hon själv började inta en defensiv roll, vilket hon i efterhand beskriver som ”det sämsta jag kunde ha gjort”.

– En ny tillförordnad chef tillsattes från arbetsgruppen, men det ledarskapet var kraftigt påverkat av tidigare konflikter, vilket gjorde att det inte fanns något förtroende för den nya chefen. Det blev droppen som fick min situation att urarta. Gruppen jag känt mig bekväm tillsammans med splittrades och jag blev ensam och starkt ifrågasatt.

Som frilans, projektledare och anställd har Anna-Karin i över 20 år arbetat med vuxna, barn och ungdomar i grupputveckling, värdegrundsarbete, kommunikation, kroppsspråk och gestaltning med skapande och kreativa metoder som verktyg. Hon har även utarbetat och hållit i workshops, fortbildning och projekt där drama och teater hjälpt deltagarna att hitta nya ingångar till reflektion, arbetsformer och eget skapande.

– Ett sätt för mig att ta mig vidare kom ur behovet att skriva av mig. Den första berättelsen om min situation kom till mig i form av en saga, och jag skrattade mycket under skrivprocessen vilket för mig var läkande. Efter några sagor insåg jag att texterna handlade om makt och härskartekniker, och jag tänkte att det skulle kunna vara lika befriande för andra att läsa sagorna som det var för mig att skriva dem.

Anna-Karin tog kontakt med vänner och fick idéer till fler sagor, då det visade sig att många fler kände igen sig i utsattheten. Även om sagorna är baserade på verkliga dilemman är de tillskruvade för att humor ska få läsaren att närma sig ämnet härskarteknik utan att det känns utsättande.  

Härskartekniker: Sagor för vuxna är tänkt att användas för att i första hand synliggöra och förebygga konflikter, men också möjliggöra reflektion och samtal i arbetsgrupper innan allt gått för långt.

Utkommer 21 januari.

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se 

Susanne Ahlenius
Marknadsledning
0734-20 40 23
susanne@hoi.se

 

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.

Taggar:

Om oss

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Boken för dig som har hållit käften alldeles för länge!
Twittra det här

Citat

Den första berättelsen om min situation kom till mig i form av en saga, och jag skrattade mycket under skrivprocessen vilket för mig var läkande.
Anna-Karin Kask, författare och dramapedagog