Delårsrapport Q3 2021

Report this content

Fokus på kärnverksamheten

Hoist Finances tredje kvartal levererade något ökade portföljvolymer med portföljförvärv till ett värde av 1,2 miljarder kronor. Inkasseringsverksamheten var stabil och uppgick till 99%. Resultatet före skatt blev 82 miljoner kronor, vilket är en ökning mot föregående kvartal. Intäkterna blev något högre och kostnaderna var stabila.

”Under Q3 blev vi klara med den genomlysning som påbörjades i somras. Vi har identifierat de åtgärder som krävs för att stärka kärnverksamheten och förbättra resultatet. Vi har därför satt igång ett transformeringsprogram för att sänka kostnaderna, förbättra produktiviteten och öka tillväxten. Flera åtgärder är redan genomförda.” säger Per Anders Fasth, VD Hoist Finance.

Juli – september 2021

  • Rörelseintäkter: 642 MSEK (679)
  • Resultat före skatt: 82 MSEK (140)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,58 SEK (0,98)
  • Avkastning på eget kapital: 5 procent (9)
  • Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer: 21 423 MSEK (21 075)
  • Total kapitaltäckningsrelation: 15,57 procent (16,49) och kärnprimärkapitalrelation 9,78 procent (10,76)

Siffror inom parentes avser tredje kvartalet 2020 för resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2020 för balansposter.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades av Christian Wallentin för offentliggörande den 27 oktober 2021, kl 07:30 CEST.

En kombinerad presentation och telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 09.30 (CEST). För att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring:

SE: +46856642692 UK: +443333009269 US: +1 6319131422 PIN US: 60860504#

Presentationen sker på engelska och kan även följas live via: https://financialhearings.com/event/13681

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, CFO
E-post: christian.wallentin@hoistfinance.com
Telefon: +46 (0)72 254 47 77

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i tretton europeiska länder. Med över 1600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.