Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast dom gällande skattemål som avser åren 2012-2014

Report this content

Skatteverket har drivit ett mål mot Hoist Finance där kammarrätten beslutade till Hoist Finance fördel, vilket kommunicerades den 2 december 2019. Målet överklagades av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) som nu har avkunnat dom med ett positivt utfall för Hoist Finance.

Skattemålet avsåg ett bolag förvärvat 2012 med outnyttjade skattemässiga underskott som kvittades mot vinster under 2012-2014. Kammarrätten ansåg – tvärtemot Skatteverket – att Hoist Finance hade rätt att utnyttja underskotten. Underskottens värde uppgick till cirka 30 MSEK.

HFD har idag gått på Hoist Finance linje och fastställt kammarrättens avgörande. Domen har ingen påverkan på det andra kvartalets resultat.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av Andreas Lindblom den 3 juni 2021 kl. 15.00 CEST.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i tretton europeiska länder. Med över 1 600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.

Prenumerera

Dokument & länkar