Hoist Finance AB (publ) rekryterar ny Chief Investment Officer

Stephan Ohlmeyer har rekryterats som ny Chief Investment Officer till Hoist Finance.

Stephan har lång erfarenhet från finansbranschen, bland annat som Group Director, Intrum Justitia, med ansvar för portföljinköp och från företag som Goldman Sachs och Morgan Stanley. Han kommer senast från Lone Star och rollen som Managing Director med ansvar för deras europeiska Opportunity fond.

- Det känns väldigt bra att Stephan kommer ombord med hans breda kunskap och långa erfarenhet från finansbranschen och från investeringsområdet, där Stephan jobbat med investeringar i alla typer av tillgångsslag. Att bredda verksamheten till att innefatta fler tillgångsslag är högt prioriterat och Stephan kommer därför att vara en nyckelperson i vår tillväxtresa mot att bli en ledande partner till banker och finansiella institut, säger Jörgen Olsson, VD Hoist Finance.

- Marknadsutsikterna för skuldhanteringsbranschen är mycket positiva och Hoist Finance har en stark position på den europeiska marknaden genom att vara en trovärdig partner till ledande banker och finansiella institut. Jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med det mycket professionella investerarteamet som finns inom Hoist Finance, ta mig an tillväxtresan framåt, säger Stephan Ohlmeyer.

Stephan, som börjar den 3 januari 2018, kommer att ingå i Executive Management Team och vara baserad i London.

Cajsa Renman

Group Head of Communication

Tel: 46 8 555 997 21

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar