Hoist Finance inför ny organisation för ökad tillväxt och förbättrad operationell effektivitet

Report this content

Från och med idag införs en ny organisation inom Hoist Finance där fokus ligger på att bygga ett starkare och mer integrerat företag för att öka bolagets operationella effektivitet och bättre fånga marknadstillväxten. Den nya organisationen kommer att främja fokus på digitalisering och harmonisering inom koncernen.

"Vår slutsats är att Hoist Finance måste bli effektivare för att utnyttja tillväxtmöjligheterna och förbättra lönsamheten. Eftersom vår bransch blir allt mer sofistikerad och kunskapsdriven måste vi öka våra gemensamma ansträngningar för att arbeta så samordnat som möjligt mellan olika marknader och gruppfunktioner. Våra kunder förväntar sig ett sammanhängande erbjudande av produkter och tjänster som bygger på den högsta nivån av etik och regelefterlevnad. Vår nya organisation skapar förutsättningarna för ett integrerat och fokuserat företag med tillväxt, digitalisering och operationell effektivitet högst upp på agendan, säger Klaus-Anders Nysteen, VD för Hoist Finance.

För att leda för förbättringsarbetet med operationell effektivitet och digitalisering så inrättas en ny tjänst som Chief Operating Officer (COO). För att leda arbetet med att skapa ett starkare produkterbjudande för det europeiska banksystemet tillsätts en Chief Sales Officer (CSO).

När den nya organisationen träder i kraft består Hoist Finances ledningsgrupp av:

Charly De Munter, tillförordnad Chief Operating Officer (COO),

Christer Johansson, tillförordnad Chief Financial Officer (CFO),

Ulf Eggefors, Chief People Officer (CPO),

Henrik Gustafsson, Chief Sales Officer (CSO),

Stephan Ohlmeyer, Chief Investment Officer (CIO), samt

Anders Carlsson, Head of Group Legal,

som alla rapporterar till VD, Klaus-Anders Nysteen.

Christer Johansson, som blir ny medlem i ledningsgruppen, har varit anställd i Hoist Finance sedan 2014. Han kommer närmast från rollen som Head of Group Finance and Business Control. Innan han började på Hoist Finance hade han ett antal positioner inom affärsutveckling och rådgivning hos SEB. Han har även varit managementkonsult på McKinsey & Company.

I samband med den nya organisationen lämnar Pontus Sardal rollen som Chief Financial Officer (CFO) och vice VD och därmed också ledningsgruppen, och, Anders Wallin lämnar rollen som Chief Information Officer (CIO) och ledningsgruppen.

För ytterligare information om ledningsgruppen, besök http://ir.hoistfinance.com/sv/ledning

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Prenumerera

Dokument & länkar