Hoist Finance ingår betydande forward flow avtal på den italienska marknaden

Report this content

Hoist Finance har ingått ett forward flow avtal med ett italienskt finansiellt institut. Totala investeringen under avtalet uppgår till cirka 90 miljoner euro och sträcker sig upp till 18 månader. Avtalet är ett av de första större forward flow avtalen som ingåtts på den italienska marknaden.

- Vi fortsätter enträget att bygga en stark och solid grund som långsiktig partner till det europeiska banksystemet. Vi är stolta över att vårt arbete leder till att fler och fler banker väljer att vända sig till Hoist Finance när det kommer till hantering av förfallna lån. Avtalet bekräftar vårt partnerskap med en av Europas större banker och vi är stolta över att de har valt att utöka sitt samarbete med oss under de kommande 18 månaderna när det gäller förfallna icke säkerställda konsumentkrediter”, säger Jörgen Olsson, VD Hoist Finance.

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Fischier, Group Head of IR

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 21.30 CET.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar