• news.cision.com/
  • Hoist Finance/
  • Hoist Finance presenterar effekter av förändrade redovisningsprinciper samt introducerar ny segmentsuppställning

Hoist Finance presenterar effekter av förändrade redovisningsprinciper samt introducerar ny segmentsuppställning

Report this content

Hoist Finance meddelade i bokslutkommunikén för 2017 att bolaget analyserat effekterna av de nya redovisningsprinciperna IFRS 9 och IFRS 15 som trädde i kraft 1 januari 2018. Sammanfattningsvis medför de nya principerna ingen väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning och kapitaltäckning.

Som en del av bolagets anpassning till den nya redovisningsprincipen IFRS 9 kommer Hoist Finance resultatuppställning framöver att ändras för att uppfylla kravet på att intäkter ska redovisas enligt effektivräntemetoden i separat resultaträkningspost.

Som en effekt av den nya organisationen, som trädde i kraft den 27 mars, kommer Hoist Finance även att introducera ny segmentrapportering.

Bolaget bjuder in till telefonmöte klockan 11:00 CET den 2:a april, för att beskriva förändringarna. Mötet kommer att ledas av Christer Johansson, tillförordnad CFO och Michel Fischier, Group Head of Investor Relations.

Presentationen sker på engelska och kan följas live här:

https://tv.streamfabriken.com/2018-05-02-hoist-finance-pressconference.

Nummer till telekonferensen:

UK: +44 2030089808

SE: +46 856642663

US: +1 8558315946

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Prenumerera

Dokument & länkar