Hoist Finance publicerar årsredovisningen för 2020

Report this content

Hoist Finance årsredovisning 2020 och Pelare 3-rapporten finns nu publicerade på vår hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig i både en onlineversion och som nedladdningsbart PDF-dokument.

Trots den globala turbulensen under 2020 så fortsatte Hoist Finance att leverera på strategin som sattes 2018. Det har skett betydande verksamhetsförbättringar i Frankrike och Tyskland. Tyskland var också den mest aktiva marknaden avseende portföljförvärv under 2020, även om den totala förvärvsnivån var låg till följd av pandemin.

Vår satsning på att vara branschledande inom digitala lösningar har fortgått under 2020, med ökad digital inkassering på alla marknader. Den digitala insamlingsnivån ligger nu på 20 procent och fortsätter att öka under första kvartalet 2021. Samtidigt har vi etablerat nearshoringverksamhet från Rumänien och fortsatt att utöka vårt shared service centre i Polen.

Hoist Finance verksamhetsmodell har uppdaterats för att återspegla vikten av nya tillgångsslag och vårt fokus på digital inkassering. Vi har därför etablerat fyra affärsområden: Digital, Contact Centre Operations, Secured Assets och Retail Banking and Business Development (inklusive performing loans).

Under 2020 lanserade vi också en ny ESG-strategi och vi har inlett ett samarbete med ONS Bank i Nederländerna, Team U i Tyskland och AppJobs på flera marknader för att stödja både individer och små och medelstora företag, som har upplevt ekonomiska svårigheter under pandemin.

Slutligen så fortsätter vi arbetet med att utveckla vår OneHoist-kultur, vilket har resulterat i betydligt högre Great Place To Work®-betyg under de senaste åren, och de flesta av våra marknader har nu fått en Great Place To Work®-certifiering.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021 kl 07:30 CET.

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i tolv europeiska länder. Med över 1600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.