Hoist Kredit AB (publ) ämnar upprätta ett EMTN-program med en ram uppgående till  750 miljoner euro

Hoist Kredit AB (publ) (Ba2/pos), ett helägt dotterbolag till Hoist Finance AB meddelar idag att det ämnar upprätta ett EMTN-program.

EMTN-programmet blir ett komplement till Hoist Finance nuvarande finansieringsstruktur och är nästa steg i Hoist Finance arbete med att bredda kapitalförsörjningen genom ett aktivt och långsiktigt engagemang i kapitalmarknaden. En första emission under programmet, uppgående till maximalt 250 miljoner euro, beräknas ske under maj månad 2016. Prospektet kommer att offentliggöras på företagets webbplats inom kort.

Danske Bank har utsetts till arrangör av EMTN-programmet och Credit Suisse, Danske Bank och Nordea deltar som emissionsinstitut. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Hoist Finance.

För vidare information vänligen kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2015 till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess dotterbolag Hoist Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 85 000  konton.

Prenumerera

Dokument & länkar