Ökning av antalet aktier och röster i Hoist Finance AB genom utnyttjande av teckningsoptioner

Inlösen av teckningsoptioner har skett i december 2017 varvid Hoist Finance AB (publ) registrerade aktiekapital har ökat med 154 993 kronor och numera uppgår till 27 061 515,33 SEK.

Antalet aktier har ökat med 464 979 aktier och uppgår numera till 81 184 546 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 81 184 546.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 09.00.

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar