Pontus Sardal avgår som CFO och vice VD för Hoist Finance AB (publ)

Pontus Sardal har idag, efter sex år i ledande befattningar, meddelat att han lämnar Hoist Finance.

- Pontus Sardal har varit en viktig person i den framgångsresa som påbörjades 2009 när vi började bygga det Hoist Finance vi är idag. Vi har under dessa år inte bara växt från 360 medarbetare till över 1 300 idag, utan vi har också börsnoterats på Stockholm Nasdaqs Midcap lista. Jag beklagar att Pontus nu valt att lämna, men förstår och respekterar hans beslut, säger Jörgen Olsson, VD Hoist Finance.

-  Jag känner stor tacksamhet för att ha varit en del av den fantastiska tillväxtresan vi i Hoist Finance har haft de senaste åren. När jag började 2011 var vi verksamma i sex länder, vilket kan jämföras med idag då vi har verksamhet i nästan det dubbla, elva länder. Jag är stolt över allt vi lyckats åstadkomma, men när vi nu går in i en ny fas med en ny VD så känns det rätt att lämna över till någon som med rätt driv och energi kan bidra till utvecklingen av bolaget, säger Pontus Sardal, CFO och vice VD Hoist Finance.

Pontus Sardal kommer att kvarstå som CFO och vice VD till mitten av juni eller tills en efterträdare är på plats.

Denna information har publicerats i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 16.15 CET.

Michel Jonson

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar