Valberedning utsedd inför årsstämman 2022

Report this content

I enlighet med fastslagen instruktion ska valberedningen i Hoist Finance bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna samt styrelseordföranden i Hoist Finance.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2021 och är:

  • Per Arwidsson, ordförande, utsedd av Arwidsro;
  • Erik Selin, utsedd av Erik Selin Fastigheter AB;
  • Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder; och
  • Mattias Carlsson, styrelseordförande i Hoist Finance

De tre största aktieägarna representerar tillsammans ca 38,2 procent av aktieägarrösterna i Hoist Finance.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2022 förbereda val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@hoistfinance.com eller brev till Hoist Finance, Valberedningen, Box 7848, 103 99 Stockholm, senast den 31 januari 2022.

För vidare information vänligen kontakta:

Rasmus Karlgren
Telefon: +46 (0) 721 420 242

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i tretton europeiska länder. Med över 1600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.