Valberedningens förslag till årsstämman 2021

Report this content

Valberedningen i Hoist Finance har avslutat sitt nomineringsarbete och beslutat att följande förslag kommer att presenteras inför årsstämman 2021:

  • Nyval av Mattias Carlsson som styrelseordförande;
  • Omval av Malin Eriksson, Henrik Käll och Lars Wollung som styrelseledamöter; och
  • Nyval av Fredrik Backman, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Helena Svancar och Peter Zonabend som styrelseledamöter.

Som tidigare meddelats har Ingrid Bonde meddelat valberedningen att hon inte är tillgänglig för omval som styrelseordförande vid årsstämman 2021. De nuvarande styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg, Liselotte Hjorth och Robert Kraal har också valt att inte ställa upp för omval.

Kort presentation av ledamöter som föreslås för nyval:

Mattias Carlsson är VD för TF Bank. Han har tidigare varit styrelseordförande för TF Bank, chef inom konsumentkrediter hos Resurs Bank och haft olika roller inom banken SEB.

Fredrik Backman är VD för Ludvig & Co Group. Han har tidigare haft olika roller inom Intrum AB, bl a som VD för Intrum Sverige och CFO för region Norra Europa.

Per Anders Fasth är styrelseordförande i FundedByMe och Lyra Financial Wealth, och styrelseledamot i bl a Skandiabanken och Atle Investment Services. Han har tidigare haft olika ledande befattningar inom banken SEB, varit VD för SBAB Bank och styrelseledamot för Piraeus Bank SA och andra finansiella institutioner.

Niklas Johansson är styrelseledamot i bl a Skandia Liv och Apotekets Pensionsstiftelse. Han har tidigare varit koncernchef för Carnegie Investment Bank, styrelseordförande för Skandiabanken och finansråd och avdelningschef på Finansdepartementet och på Näringsdepartementet.

Helena Svancar är M&A-chef för Ericsson. Innan hon började på Ericsson tidigt under 2018 arbetade hon nästan 20 år inom investment banking i London, New York och Stockholm. Den senaste rollen var som Managing Director och chef för Corporate Finance i Norden på Deutsche Bank.

Peter Zonabend är VD för Arwidsro Fastigheter och styrelseledamot i Oasmia Pharmaceutical. Han har tidigare varit VD för Victoria Investment Holdings Ltd och senior biträdande jurist hos Fylgia KB.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på Hoist Finance hemsida.

”Jag vill, på valberedningens och de stora ägarnas vägnar, tacka de avgående styrelseledamöterna för deras hängivna insats att positionera och utveckla Hoist Finance som börsbolag. Vi är också glada att inför årsstämman 2021 nominera en ny styrelse som, med både kontinuitet och nya infallsvinklar, vill ta Hoist Finance till nästa utvecklingsnivå”, säger Jan Andersson, valberedningens ordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman 2021 i Hoist Finance kommer att hållas 13 april 2021.

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i elva europeiska länder. Med över 1600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.

Prenumerera

Dokument & länkar