Hoist Group Holding Intressenter AB (publ)

Hoist Group Holding Intressenter AB (publ) kallar till skriftligt förfarande i syfte att bland annat justera villkoren för sitt obligationslån

For more information, please contact:

Magnus Lindholm, Chief Financial Officer, Hoist Group

E-mail: ir@hoistgroup.com