Fortsatt bolagsstämma i Hoist International - utdelning på 10 kr fastslagen

Fortsatt bolagsstämma i Hoist International - utdelning på 10 kr fastslagen Fortsatt ordinarie bolagsstämma i Hoist International AB (publ) hölls i Stockholm den 8 juli 2003. Den fortsatta ordinarie bolagsstämman fattade beslut i enlighet med framlagda förslag om vinstdisposition och ianspråktagande av fri fond, innebärande att totalt 10 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna med början den 16 juli. Avstämningsdag är den 11 juli. Ytterligare information lämnas av: Staffan Tjus, tf. VD och styrelseledamot, telefon 070-818 81 65 HOIST -förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. -har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. -uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00560/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00560/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar