Hoist föreslås skjuta på utdelningsbeslut och förlänga stämma

Hoist föreslås skjuta på utdelningsbeslut och förlänga stämma Mikael Wirén, ordförande och tillika en av huvudägarna i Hoist, har annonserat att han kommer att föreslå stämman att skjuta på utdelningsbeslutet och att stämman därmed förlängs. Anledningen är dels att tingsrätten fortfarande inte meddelat beslut avseende tillskapandet av en fri fond genom nedsättning av överkursfond samt delar av reservfond dels att de båda andra huvudägarna, Deutsche Bank AG och Erik Fällström via familjestiftelse, pga utebliven omregistrering ej kan delta på stämman. Hoist har fått en del invändningar mot nedsättningen av överkursfonden samt delar av reservfonden. Samtliga invändningar har nu tagits tillbaka. Tingsrättens beslut som initialt förväntades den 13 maj 2003 har av olika anledningar fördröjts och har ännu ej erhållits. Stämman i Hoist som annonserats till måndag den 2 juni 2003 kommer att avhållas som planerat, dock har en av huvudägarna, Mikael Wirén, annonserat att han kommer att föreslå att utdelningsbeslutet (både ur fri fond och vanlig utdelning) avhandlas på en fortsatt stämma. Som datum för den fortsatta stämman kommer han att i första hand föreslå sista veckan i juni 2003. "Detta senare datum borde ge beslutet om att tillskapa en fri fond genom nedsättning av överkursfond och i delar reservfonden god tid för att vinna laga kraft, säger Mikael Wirén. Härigenom får även styrelsen tid att föreslå lämpliga avstämnings- och utbetalningsdagar." Ytterligare information lämnas av: Mikael Wirén, styrelseordförande, telefon 08-555 177 90 HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar