Hoist friköper kreditportföljer från tysk bank

Hoist friköper kreditportföljer från tysk bank Hoist har sedan 1999 haft ett samarbetsavtal med en tysk bank varvid Hoist, mot en andel av influtna medel, har svarat för hantering av portföljer av förfallna konsumentkrediter för bankens räkning. Hoist har nu tecknat avtal med banken om förvärv av en stor del av dessa hanterade krediter, med option att förvärva ytterligare under år 2004. De nu förvärvade krediterna har en kapitalfordran om ca. 3 800 Mkr fördelat på ca. 81 500 individuella krediter. Optionen att förvärva ytterligare krediter under 2004 omfattar ca. 36 000 krediter med en sammanlagd kapitalfordran om ca 1 400 Mkr. De förvärvade krediterna är väl kända av Hoist då de redan har bearbetats hos Hoist i ett antal år. Affären medför ingen resultatpåverkan 2003 och beräknas från och med år 2004 att ge en normal avkastning för denna typ av affär. "Hoist har under mer än ett år försökt få denna affär till stånd då vi fattat ett strategiskt beslut att vi ska äga de krediter vi arbetar med. Vi är nu glada att vi att vi äntligen har fått den till stånd, även om tidpunkten inte är idealisk", säger Staffan Tjus, VD. Ytterligare information lämnas av: Staffan Tjus, VD, telefon 0708-188165 HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/24/20031224BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/24/20031224BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar