Hoist International delårsrapport 2003:kvartal 2 samt delår 1 januari-30 juni 2003

Hoist International delårsrapport 2003: Kvartal 2 samt delår 1 januari - 30 juni 2003 · Kvartalets resultat före skatt uppgick till 2,8 MSEK, jämfört med 2,8 MSEK föregående år inklusive kostnader för omstrukturering av den svenska verksamheten (2002). Delårets resultat före skatt uppgick till 62,6 MSEK, jämfört med 10,6 MSEK föregående år inklusive kostnader för omstrukturering av den svenska verksamheten (2002), och realisationsvinst av försäljning av den svenska verksamheten (2003). · Delårets resultat av kvarvarande verksamheter uppgick till 3,1 MSEK före skatt exklusive kostnader av engångskaraktär, jämfört med -3,7 MSEK föregående år. · Kundintäkterna för kvarvarande verksamhet uppgick till 49,8 MSEK under kvartalet (45,2) och 92,6 MSEK (85,5) under delåret. · Vinsten per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,08) för kvartalet och 2,91 SEK (0,43) för delåret. · Avtalsportföljen, d v s summan av med kunder avtalade framtida inbetalningar minus förväntat bortfall, uppgick vid rapportperiodens slut i Tyskland till 326 MSEK, jämfört med 319 MSEK vid utgången av första kvartalet. · I juni aviserade bolagets grundare att de avser framlägga ett bud avseende hela bolagets kvarvarande verksamhet. Arbete med att konkretisera detta bud pågår och besked väntas i augusti detta år. Den fullständiga delårsrapporten finns på bolagets hemsida www.hoistkredit.se eller kan rekvireras från bolaget. Ytterligare information lämnas av: Staffan Tjus VD tfn 0708-188165 HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. - är verksamt i Tyskland och Frankrike. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar