Hoist köper kreditportfölj från Deutsche Bank

Hoist köper kreditportfölj från Deutsche Bank Hoist har idag tecknat avtal med Deutsche Bank avseende köp av ca. 16.000 krediter med en sammanlagd kapitalfordran om ca 180 MSEK. Köpet är fortsättning av samarbetet med Deutsche Bank från vilken bolaget redan i december 2001 tecknade avtal om ett större förvärv. Affären medför att antal krediter i Tyskland ökar med ca. 7% och hanterad kapitalfordran ökar med ca 1,6%. I köpet ingår ett antal sk. Kellerakten, dvs mycket gamla krediter som ej har bearbetats på många år. Affären har ingen resultatpåverkan för innevarande år och ett begränsat positivt tillskott under 2004. Ytterligare information lämnas av: Staffan Tjus, VD, telefon 0708-188165 HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar