Hoist tidigarelägger delårsrapport; utköpsplaner dröjer

Hoist tidigarelägger delårsrapport; utköpsplaner dröjer Mot bakgrund av de budplaner som aviserats från Hoist Intressenter AB har styrelsen beslutat att tidigarelägga Hoist International AB:s delårsrapport avseende andra kvartalet 2003. Nytt datum för rapporten är 31 juli 2003. Den oberoende delen av Hoist Internationals styrelse har från styrelseledamöterna Mikael Wirén och Erik Fällström och det av dem etablerade företaget Hoist Intressenter AB erhållit besked, att budplanerna ännu ej är klara. För enkelhetens skull informeras om beslutet att tidigarelägga delårsrapporten för perioden april-juni 2003 samt om status i budplanerna enligt besked från Mikael Wirén och Erik Fällström, genom ett samordnat pressmeddelande. Hoist Intressenter har erhållit ett preliminärt kreditlöfte från bank avseende utköp av ett avknoppat Hoist Kredit AB. Storleken på kreditlöftet och därmed möjligheterna att slutligt bestämma om ett uppköpserbjudande skall lämnas eller inte är dock avhängigt av en sk "due diligence". Pga att nyckelpersoner på banken är bortresta eller på semester kan inte en "due diligence" påbörjas förrän tredje veckan i juli. För närvarande bedöms därför att ett pressmeddelande med ett beslut huruvida ett uppköpserbjudande på ett avknoppat Hoist Kredit AB kan lämnas eller inte kunna offentliggöras först efter 31 juli, det nya datumet för delårsrapporten för andra kvartalet. Ytterligare information lämnas av: Staffan Tjus, t.f. VD och ledamot av den oberoende delen av styrelsen, telefon 070-8188165. Erik Fällström, styrelsesuppleant och tillika en av huvudmännen bakom Hoist Intressenter AB, tel +44-207-3185300. HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00740/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar